Näide veemõõtja konsoolist ehk kandurist. www.corol.pl

Tallinna kommunaalamet leiab, et veefirma peab kõnealuse konsooli ehk veearvestit kandva konstruktsiooni paigaldama siiski oma raha eest, kuid lõplikku selgust pole asjas veel siiani.

Sekeldused Vana-Kalamaja 7 kortermaja veemõõdusõlmega algasid tänavu kevadel, kui Tallinna Vesi pöördus selle korteriühistu juhatuse liikme Tarvi Pihlaka poole ja soovis ühistu veemõõtja välja vahetada.

Ühistul polnud veemõõtja vahetamise vastu mõistagi midagi, kuid kui Tallinna Vesi töötajad kohale tulid, ütlesid nad, et ei saa veearvestit vahetada, kuna veemõõdusõlmes ei ole konsooli, mis veearvestit hoiab. Konsooli olid nad nõus paigaldama, kuid küsisid selle eest 2000 krooni. „Ma keeldusin (…), kuna töötajatelt ei olnud võimalik saada selgitust, kust selline nõue tuleneb ning miks peab selle eest maksma KÜ, kui tegemist on konsooliga, mis on otseselt ja ainult seotud veearvesti paigaldamisega,“ kurdab Tarvi Pihlakas Tallinna kommunaalametile läkitatud kirjas.

Nimelt on Tallinna Vesi seni kinnitanud, et kõik veearvesti paigaldamise ja hooldusega kaasnevad kulud kannab vee-ettevõte. Vana-Kalamaja 7 korteriühistu leiab, et veearvesti konsooli on veearvestiga seotud kulu ning seega peab selle eest oma rahakotirauad avama Tallinna Vesi. Firma sellega ei nõustunud.

Tallinna Vesi ähvardas korteriühistut sunnimeetodiga

Septembri alul pöördus Tallinna Vesi uuesti Kalamaja 7 ühistu poole ja teatas jälle, et sooviks ikkagi veearvesti ära vahetada. Tarvi Pihlakas küsis, kas arvesti saab ka siis paika panna, kui konsooli pole. Firma vastas eitavalt ja küsis uuesti konsooli paigaldamise eest raha. Kui korteriühistu jällegi keeldus, siis teatas Tallinna Vesi, et maja veesõlm ei vasta nõuetele ning selle eest teeb ettevõte ühistule ettekirjutuse.

Ühistu juhatus ei jäänud käed rüpes ootama. Tarvi Pihlakas küsis Tallinna Veest, millised on täpselt maja veemõõdusõlmele esitatavad nõuded. Ettevõte saatis aga vastuseks dokumendi, mis loetleb üles Tallinna Vee poolt kehtestatud täiendavad nõuded vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks ning ehitamiseks.

„Seejärel võtsin ühendust AS Tallinna Vesi veemõõduosakonna juhi Aaro Meriniiduga ning teavitasin, et me ei plaani oma veemõõdusõlme ümber ehitada ega rekonstrueerida ning selles tulenevalt ei kehti antud tehnilised nõuded meile,“ selgitas Tarvi Pihlakas sündmuste käiku Ain Valdmannile. „A. Meriniit aga avaldas seisukoha, et vaatamata sellele, et ei ole olemas tehnilisi nõudeid olemasolevatele veemõõdusõlmedele, peame meie lähtuma just eelpool nimetatud dokumendist,“ vahendas Pihlakas Tallinna Vee seisukohta.

Linn: veearvesti konsooli eest peab maksma veefirma

Kuigi Tallinna Vesi jäi raha nõudmisel endale kindlaks, ei kavatsenud ka Vana-Kalamaja 7 ühistu alla anda. Tarvi Pihlakas saatis Tallinna kommunaalameti juhile Ain Valdmannile kirja, milles küsis linna arvamust.

Linn võttis selge seisukoha: konsooli eest maksku veefirma.„Arvestades, et veearvesti konsool on kasutatav ainult arvesti paigaldamiseks ja algatus Teie kinnistu veemõõtja vahetuseks tuli vee-ettevõtja poolt, oleme seisukohal, et Teie kinnistu veemõõdusõlmes asuva veemõõtja konsool tuleb paigaldada vee-ettevõtjal,“ kirjutas Ain Valdmann 18. septembril Tarvi Pihlakale läkitatud kirjas.

Tallinna Vesi aga ei ole veel Vana-Kalamaja 7 korteriühistule selget vastust andnud, kes siis veemõõtja konsooli eest lõpuks maksma peab. „Oleme alles koostamas vastust kliendile ja saame selle lehelugejatele avaldada peale vastuse edastamist kliendile,“ ütles Tallinna Vee kommunikatsioonijuht Priit Koff Päevaleht Online’ile.