Liisa Pakosta, Tanel Ross Delfi

Haigekassa ja sotsiaalministeerium ei nõustu võrdõigusvoliniku Liisa-Ly Pakostaga, nagu oleks transsoolist isikut diskrimineeritud, kui keelduti kompenseerimast talle tehtud sookorrigeerimisoperatsiooni. Eesti Päevaleht kirjutas jaanuaris, et Pakosta arvates on sooline diskrimineerimine aset leidnud, sest sugu vahetanud inimesele keeldutakse tasumast operatsiooni eest, mida operatsiooni teinud kliiniku sõnul tavaliselt kompenseeritakse (vt kõrvallugu).

Haigekassa selgitab oma vastuses aga, et kliiniku väide (mille omakorda edastas ka Pakosta), pole päris korrektne. „Kosmeetilisel eesmärgil tehtavate rindasid ja suguelundeid korrigeerivate või konstrueerivate operatsioonide eest ei võta haigekassa tasu maksmise kohustust üle ei õiguslikul alusel määratletud ega ka sünnipäraselt meessoost isiku eest,” ütles haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross oma kirjas.

Avalehele
154 Kommentaari
Loe veel: