Harju maavanem pöördus kohtusse pärast seda, kui linn oli eiranud tema korraldust turu likvideerimiseks. Tallinna linnavalitsus väitis nimelt, et ei saa aru, mida maavanem soovib.

Seega pöördus Ülle Rajasalu täna Tallinna halduskohtusse taotlusega tühistada Tallinna Kristiine Linnaosa vanema selle aasta 17. veebruari korraldus nr 39 „Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras parima äriplaani leidmiseks ja elluviimiseks Kotkapoja tn 2b haljasalal“, teatas Harju maavalitsus.

11. novembril saatis maavanem Tallinna linnavalitsusele ettepaneku viia 15 päeva jooksul Kristiine Turuga seonduvad kohaliku omavalitsuse haldusaktid põhiseaduse, seaduse ja muude õigusaktidega vastavusse.

Maavanema ettepankus oli kirjas, et Kristiine Linnaosa Valitsuse poolt antud haldusaktid, mille alusel kuulutati 15.01.2010 välja konkurss Kotkapoja tn 2b haljasala osal kaubandustegevuse korraldamiseks parima äriplaani saamiseks ja sõlmiti Ühinenud Turud OÜ-ga leping turu korraldamiseks kõnealusel sotsiaalmaal on vastuolus seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega.

Tallinna linn taotles praeguse Kristiine turu aluse maa munitsipaalomandisse 2007. aastal ja maa otstarve oli sotsiaalmaa ehk äritegevust seal olla ei tohtinud. Maad endale taotledes nimetas Tallinn maakasutuse sooviks laste mänguväljaku ehitamise.  

Järelevalvemenetluses selgus aga, et linn andis maa rendile firmale OÜ Ühinenud Turud, mis sai ka õiguse ehitada maatükile turg. Tallinna linnavalitsus ei ole taotlenud riigi poolt talle sotsiaalmaana antud maa sihtotstarbe muutmist ja sellele järgnevat detailplaneeringu muutmist, mida nõuab seadus.