Augustikuine homoparaad Tallinnas Rene Suurkaev

Kaebuse põhjustas olukord, kus väidetavalt on väidetavad Pride afterpartyl osalenud inimesed korraldajalt petta saanud, kuna väidetavalt ei oleks üritusel astunud lavale kaks väljakuulutatud artisti - Anne Veski ja Marju Länik, rääkis Päevaleht Online'ile ürituse korraldaja Raivo Kaer.

Avalduses Õiguskantslerile juhib Kaer tähelepanu asjaolule, et tulenevalt Tarbijakaitseseadusest on tarbija kohustatud esitama kauplejale tehingu sooritamist tõendavad materjalid või selle koopiad, kuid neid Tarbijakaitseameti poolt esitatud selgituse nõudes ei olnud.

Suurimaks rikkumiseks peab Raivo Kaer seda, et hoolimata tema selgitustest ja põhjalikest ning seadustega koosolevatest vastustest ei ole Tarbijakaitseamet vastanud tema kirjadele seaduses ettenähtud aja jooksul ning on keeldunud igasugustest selgitustest ja kontaktist ürituse korraldajaga.

Seejuures märgib Kaer, et ametliku vastuse ja õigusliku hinnangu andmise asemel on Tarbijakaitse tegutsenud turueide kombel ja levitanud kahepoolset kirjavahetust kolmandatele osapooltele, täpsemalt endisele ajakirjanikule, lesbitarist Juta Urovile, kes seda oma blogis aktiivselt ära on kasutanud.

Raivo Kaer leiab, et Tarbijakaitseamet on oma tegevuse või tegevusetusega rikkunud olulises ulatuses seadust ning kahjustanud korraldaja mainet üksikute tarbijate, koostööpartnerite ja avalikuse ees.

Lisaks on tekitatud ka materiaalne kahju, sest korraldajale on sõltumatu õigusliku seisukoha puudumise tõttu ebaselge, kas ja millises ulatuses on korraldajal õigus kasutada Pride afterparty piletitulusid. Sellise tegevusega on Tarbijakaitse otseselt sekkunud ettevõtja ettevõtlusvabadusse.