Valdavalt okasmetsades pesitseva siisikese arvukus on vähenenud keskmiselt 3,27% aastas. Selle põhjus on okasmetsade intensiivistunud raie. Foto: Remo Savisaar / www.moment.ee
Eesti ornitoloogiaühing analüüsis viimase 30 aasta linnustikumuutusi ja selgus, et selle aja jooksul on linnuliikide arvukus vähenenud keskmiselt 0,5% ehk 60 000 linnupaari võrra aastas. Eesti ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuhi Veljo Volke sõnul tähendab see igal aastal umbes Muhumaa-suuruse metsaala lindudest tühjaks jäämist.
« Avalehele 32 Kommentaari