Isamaa 2.0 üritus Kultuurikatlas Foto: Andres Putting

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikme Mart Nuti sõnul on muudatuste aluseks Eesti põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni lõpparuandes tehtud ettepanek näha põhiseaduses selgesõnaliselt ette abielu instituut ja sõnastada abielu mehe ja naise ühendusena, mis vastab Eesti ühiskonna pikaajalistele traditsioonidele.

„Praeguses olukorras on oluliseks muutunud täpselt formuleerida, kuidas me abielu mõistame ja põhiseadus annab meile tagatise, et abielu mõistet ei hakataks kergekäeliselt muutma,“ ütles Nutt.

Isamaa ja Res Publica liidu saadikud teevad riigikogu erakondadele ettepaneku algatada põhiseaduse täiendamine, kuna kooseluseaduse rakendamise üle toimuvad vaidlused on tõstatanud küsimuse mehe ja naise vahelise abielu institutsiooni tulevikust meie õigusruumis.

Erakond leiab, et otstarbekas on need hirmud ühiskonnas maha võtta ning põhiseaduses sätestada abielu kui mehe ja naise vaheline ühendus, kus pooled on võrdõiguslikud. Oluline on, et see muudatus ei vähenda kellegi õigusi.

IRL käsitleb abielu institutsiooni kui mehe ja naise ühendust. Kuna seda mõtet ei ole ükski poliitiline jõud seadnud kooseluseaduse menetlemisel kahtluse alla on alust arvata, et vajalik toetus põhiseaduse täiendamiseks on olemas.

Nutt lisas, et talle teadaolevalt pole seda koalitsioonikaaslaste Reformierakonna ja sotsidega arutatud. Tema sõnul soovitas põhiseadusemuudatuse ekspertkomisjon juba 20 aastat tagasi sätestada abielu mehe ja naise liiduna, aga enne praegust kooseluseaduse debatti ei olnud see küsimus aktuaalne.

Tema sõnul ei mõjuta põhiseadusemuudatuse taotlemine IRLi suhtumist kooseluseadusesse. IRL on jätnud kooseluseaduse rakendusaktide puhul hääletuse vabaks ja Nutt ütles, et tema selle seaduse poolt ei hääleta ja tema otsust muuta ei saa.

Põhiseaduse täiendamise saavad algatada vähemalt 21 riigikogu liiget.

Valdo Randpere: arutaksin seda tõsiselt ja eelarvamusteta

Kui see on selline muudatus, mis aitaks ühiskonda ühte sulatada ja lähendada erinevaid pooli kooseluseaduse küsimuses, siis mina väga tõsiselt ja eelarvamusteta vaataks seda muudatust ja diskuteeriks seda.

Mul ei tekita see absoluutselt sellist reaktsiooni, et ei mingil juhul. See on vajalik selleks, et eesti ühiskond mõistaks, mida kooseluseadus tähendab. Et see ei tähenda homodele abieluõiguse andmist, vaid seda, et me anname kõigile eestlastele, kes ei saa või ei taha abielluda, võimaluse oma varalisi suhteid reguleerida.