Haigekassa on kokku arvutanud, kui palju läheksid maksma kollektiivlepingute projektid, mida on esitanud ühelt poolt arstid-õed jt tervishoiutöötajad ning teiselt poolt haiglate liit. Palganõudes ja -pakkumises on ilmselged käärid. Kui arstid-õed soovivad tulevaks aastaks palgatõusu, mis kokkuvõttes nõuaks haigekassa eelarvest pea 68 miljonit eurot lisaraha, siis haiglate pakkumine on kolm korda tagasihoidlikuma mõjuga: umbes 23 miljonit eurot.

Töötajate soov on, et arstide alamtunnipalk suureneks nii järgmisel kui ka ülejärgmisel aastal kahe euro võrra, haiglad pakuvad kummakski aastaks ainult 30-sendist palgatõusu. Õdede soov on saada tunnipalgale juurde 1,45 eurot, haiglad lubavad ainult 40 senti (vt tabel).

Avalehele
74 Kommentaari
Loe veel: