Dr. Peep Põdder Foto: Hendrik Osula

“Tahaks veel kord rõhutada, et kõik haiged, keda eelmisel aastal Jõgeva haiglas opereeriti, on elu ja tervise juures, täpselt nii nagu olid seda eelmisel aastal need patsiendid, keda üle-eelmisel aastal Jõgeva haiglas opereeriti,” kirjutas Põdder. Ta selgitas, et kuna Jõgeva haiglas sooritatakse vaid plaanilisi kirurgilisi lõikusi, peamiselt opereeritakse kurgumandleid, adenoide, songasid, veenilaiendeid, nahaaluseid rasvkasvajaid jne, on nendesse surra väga keeruline.

Kust siis tuleb aga haigekassa raportis esitatud 12% suremus 30 päeva jooksul pärast operatsiooni?Põdderi selgitusel tehakse keerulisemad operatsioonid suurtes haiglates, Jõgeva haigla patsientide puhul Tartu ülikooli kliinikumis. “Peale operatsiooni ja eriti siis, kui ei õnnestu patsienti operatsiooniga aidata, saadetakse selline patsient oma elukohajärgselt asuvasse haiglasse järelravile, rahva keeles kasutatakse rohkem sõna surema, ja prognoositud haiged surevadki haiglas, mis on inimlik ja ka lähedastele kergem, kui surev haige koju saata,” selgitas Põdder.

Kui kohalikes haiglates on operatsioonide maht küllaltki väike, siis antud juhul Tartu ülikooli kliinikumist Jõgeva haiglasse saadetud haigete, kes haiguse tõttu on prognoositud, osakaal, on Põdderi sõnul suhteliselt suur.

“Meie opereerime kolmel päeval nädalas ja operatsioonide kogumaht on küllalt väike, operatsioonitoa koormatus on optimaalne, seetõttu suudame tagada ka operatsiooniitubade küllaldase steriilsuse, seega ei ole ka operatsioonijärgseid tüsistusi haavade infitseerumise näol,” kinnitas Põdder, et operatsioonide kvaliteet haiglas on hea.