Lapsehoiuteenuse osutajaid linnas on 28, neist 9 FIE-t, 15 osaühingut ja neli mittetulundusühingut. Enim on lapsehoiuteenuse kompensatsiooni makstud MTÜ Meiepere lapsehoid ja OÜ Väikelaste päevahoid (Juntsu) kasutajatele, mis mõlemad asuvad Nõmmel, ning OÜ-le Riva Keskus Mustamäel.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul sätestab sotsiaalhoolekande seadusesse sisseviidud muudatus lapsehoiuteenuse sotsiaalteenusena.

“Vastavalt sellele on kehtestatud teenusele ja selle osutajale kohustuslikud nõuded ning alates 1. juulist 2007 on lapsehoiuteenuse eest õigus saada hüvitist vaid juhul, kui teenuse osutajal on asukohajärgse maavanema poolt välja antud kehtiv tegevusluba,” ütles Martinson.

Tallinna linn maksab munitsipaallasteaedadele ja koolieelsetele eralasteasutustele toetust nende laste eest, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn ning kes on kantud Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse. Lapsehoiutoetuse suuruseks kuus on 1852 krooni.

Taotlust saab esitada kolm kuud peale teenuse kasutamist, väljamaksmine toimub linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondade kaudu.

2006. aastal maksid Tallinna linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakonnad lapsehoiu toetust 1,2 miljonit krooni. 2007. aasta linnaeelarves on lapsehoiuteenuse rahastamiseks ette nähtud 10 miljonit.