Teabeameti juhi Mikk Marrani sõnul on ümbernimetamine vajalik, sest praegune nimetus ei anna selgelt edasi asutuse põhisisu ega tegevusala, seda nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Foto: Karin Kaljuläte

Siseministeerium esitas valitsusele julgeolekuasutuste seaduse muutmise eelnõu, mille muudatused on vajalikud kaitsepolitsei ja teabeameti töö tõhustamiseks, parema õigusselguse ja isikute põhiõiguste kaitse tagamiseks.

Julgeolekuasutuste tegevusi reguleeriv seadus jõustus 15 aastat tagasi ehk 2001. aastal, kuid julgeolekuolukord on võrreldes toonase ajaga märgatavalt halvenenud, toob ministeerium seletuskirjas ettekäändeks ja lisab, et muudatused ongi vajalikud nii õigusselgust tagavatel kui ka praktilistel kaalutlustel.

Avalehele
110 Kommentaari
Loe veel: