Kaitseväelased õppusel „Kevadtorm 2009” Marko Mumm

Kui veel kevadel nõustus kaitsevägi ainult napisõnaliselt möönma Eesti eriüksuse loomist, siis nüüdseks kutsutakse eriüksuslaseks kandideerima juba kaitseväe võrguleheküljel.

Salgake Eesti eriüksuse ESTSOF (Estonian Special Operations Force) kandidaate läbis kahenädalase katseaja teadaolevalt juba juulis, mil oli eri andmetel kohal pool tosinat kuni tosin osalist. Järgmised kandidaadid peavad esitama oma sooviavalduse 7. septembriks, uued katsed eriüksusse pürgijatele tehakse aga 21. septembrist 4. oktoobrini.

„Kandidaadilt ei eeldata mitte ainult head füüsilist vormi – kuigi ka see peab olema ülihea–, vaid ka kõrget intelligentsi ja tugevat vaimu,” kirjeldab  kaitseväe peastaabi luureosakonna analüüsi- ja planeerimisjaoskonna ülem major Leon Meier.

Hiljutised katsed toimusid eri kohtades ja neis osalejad on nõnda vaikima vannutatud, et isegi pisikesse katserühma kuulujad ei teadnud üksteise nimesid. Sõduriportaalis on kirjeldatud, kuidas varasema valiku käigus on vaadatud, mismoodi peavad kandidaadid vastu unepuuduses, näljas ja raske kandami all.

Kogemust pole vaja

Kui varasemates faasides eeldati kandidaatidelt vähemalt kolmeaastast kaitseväekogemust, siis nüüd pole sellist tingimust välja käidud. Osalejatelt nõutakse, et nad oleksid suutelised sukelduma 4,5 meetri sügavusele ja panema seal sukeldumismaski näole, aga ka ujuma 25 meetrit järjest vee all ja läbima 400-meetrise ujumisdistantsi aja peale. Kaitseväelaste üldfüüsilise katse miinimumnorm on eriüksuslastel vähemalt 62 kätekõverdust ja 72 istessetõusu, kumbki kahe minuti jooksul. 3,2 kilomeetrit tuleb joosta ajaga alla 13.49.

Tegemist on üksusega, mis peaks olema võimeline tegutsema pikka aega vaenulikul territooriumil. ESTSOF-i loomist alustati juba 2005. aastal, mil kuulutati välja esimene kandideerimisvõimalus. Praeguseks on välja õpetatud instruktorkoosseis, vahepeal üksuse arendus aga takerdus. Teadaolevalt on eesmärk muuta üksus operatsioonivõimeliseks alates 2011. aastast.