•• Kärdla sai linnastaatuse 67 aastat tagasi ja sellest 38 aastat on linna juhtinud naised. Esimene linnapea oli Elfriede Raud, siis Elfriede Nigu, kellele järgnes Vaike Mutra, kes juhtis linna täitevkomiteed 1963. aastast alates kümme aastat. Järgmised linnapead olid Marie Võsa ja Eha Karm. Veidi üle kümne aasta oli võim Kärdlas meeste käes, aga nüüd jätkab naislinnapeade traditsiooni Ene Kaupsi.