Valga- ja Võrumaa piiril Antsla lähistel asuva Karula rahvuspargi Põrgujärve sihtkaitsevööndis raadati tee rekonstrueerimiseks metsa kuni nelja meetri laiusel alal ehk 0,3 hektari ulatuses. Ühtlasi on teada, et projekti joonised olid ebatäpsed ega vastanud seletuskirjale ning kuna metsateatis väljastati neile joonistele tuginedes, siis raiutigi metsa ka alal, kus seda poleks teha tohtinud. Keskkonnainspektsioon alustas isetegevuse kohta menetlust.
Avalehele
44 Kommentaari
Loe veel: