Priit Simson

Arupärimise esitanud Keskerakonna väitel on 57-meetrine tamm rajatud riigi omandis olevale jõeharule omavoliliselt.

Tamkivi sõnul on keskkonnaministeerium probleemist teadlik, kuid täpsustas, et tamm on rajatud Nasva jõega külgnevale nn Samsoni harule, mis registrisse kantud eraldiseisva, mitte avalikult kasutatava veekoguna.

Samsoni harule paigaldatud truubid on tekitanud suuri takistusi vee vabale liikumisele ning sellest tulenevad üleujutused ohustavad piirkonda jäävaid elamuid.

„Lisaks üleujutustele hukkus möödunud talvel Samsoni harus hulgaliselt kalu, mis on keskkonnaministeeriumi hinnangul otseselt seotud teetammi rajamisega,“ selgitas Tamkivi, kelle sõnul jäid kalad veetaseme langedes teetammi taga asuvasse süvendisse lõksu ning surid hapniku puudusesse.

Tammi kerkimise ajalugu on keskkonnaministri väitel aga väga keerukas, kuna OÜ-le Lipimätas ehitusloa väljastanud Kaarma vallavalitsus on selle tänaseks peatanud. Kolme truubiga tamm jõuti aga siiski välja ehitada.

„Keskkonnamõju hinnangut ei teostatud, sest tammi ehitamisel oli põhimõtteliselt tegu veekogu tõkestamisega, millel sisuliselt oleks pidanud olema väljastatud vee erikasutusluba, aga Samsoni haru ei olnud sel ajal registrisse kantud. Seetõttu ei olnud kellelgi õigust keskkonnamõju hindamist ja vee erikasutusluba nõuda ning registris mitteeksisteerivale veekogule ei oleks saanud seda ka anda,“ rääkis Tamkivi.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohaselt on truubid ebasobivad ning need tuleb kas välja vahetada ja madalamale rajada või ehitada sild. Kaarma vallavalitsus on OÜ-le Lipimätas Tamkivi sõnul teinud neljal korral ettepanekuid teetruupide vahetamiseks suuremate vastu, et tagada pinnasevee vaba liikumine ja on määranud nende tööde teostamiseks tähtaja. „Kahjuks ei ole seni muutusi olnud,“ lisas ta.

Tähtajaks tööde mitteteostamisel on Kaarma vallavalitsusel õigus karistada OÜ Lipimätast ehitusseaduse § 68 alusel kuni 500 000-kroonise rahatrahviga. Lisaks võib vallavalitsus tööd ise teha ning hiljem osaühingule arve esitada.

Tamkivi sõnul on täna aga tööde probleemiks ka see, et krundile puudub naabri vastuseisu tõttu vastava tehnikaga ligipääs.