“Teeme ära!- kampaaniat on otseselt ja kaudselt pärjatud mitmete tunnustustega, kuid EKO liikmete arvates väärib eraldi rõhutamist nii suure hulga vabatahtlike üheaegne panus illegaalse prügistamise tagajärgede kaotamisel,” selgitas EKO koordinaator Riho Kinks. “Sündmusest said eeskuju Läti, Leedu, Poola ja Venemaa, kes on sarnase üritusega puhastanud ka oma kodumaad või on plaaninud seda lähiajal teha.”
Reformierakond pälvis keskkonnakirve tiitli keskkonnavaenuliku tegevuse eest. “Nominendi nimetamisel meenutati juba endise oravaparteilasest keskkonnaministri Heiki Kranichi ajal alanud ministeeriumi politiseerimist, hiljem selgunud maadevahetuse hämaraid tagamaid, praeguse keskkonnaministri Jaanus Tamkivi kohatuid väljaütlemisi Natura 2000 võrgustiku teemal ning tema erakonnakaaslasest kantsleri Rita Annuse küündimatust looduskaitsereformi läbiviimisel,” osutas Kinks, lisades, et oravaparteil on osa ka Eesti riigimetsa tavapärase haldussüsteemi lõhkumises ning mitmetes teistes ärihuve eelistavates loodusvaenulikes otsustes.
Keskkonnateo tiitli määramisel pakkus konkurentsi eelkõige von Krahli akadeemia uue ökoloogilise mõtte edendamise eest. Keskkonnakirve tunnustusele esitati ka näiteks ebaseaduslike ehitiste hilisemad seadustajad ning Eesti keemiatööstuse liit fosfaate sisaldavate pesupulbrite tootmise jätkamise pärast.
Keskkonnategusid valis EKO juba viiendat aastat. Mullu pälvis kirve tiitli Tallinna linnavalitsus ning rohelise teo Eesti Päevaleht.