Kuna 16- ja 17-aastased noored tallinlased on linnavõimu arvates vastutustundetud ega too raamatuid tagasi, nõuab Tallinna keskraamatukogu 1. veebruarist alates kõigilt alaealistelt raamatute laenutamiseks vanemate kirjaliku luba.

Tallinna keskraamatukogu teenindusdirektor Triinu Seppam ütles, et muudatus on vajalik, et raamatukogul oleks võimalik alaealiste lugejate vanematega ühendust võtta, kui nende laps unustab raamatukogule raamatud õigel ajal tagastada.

„Raamatukogule on osutunud probleemiks see, et 16- ja 17-aastased noored ei taha vanematele öelda, et nad on unustanud raamatud tagastada, unustanud raamatud bussi või ei saa neid sõbra käest kätte,” kirjeldas usalduse kaotuse põhjusi Seppam.

Kui vanem annab kirjaliku nõusoleku, et tema laps võib laenutada keskraamatukogust raamatuid, annab ta raamatukogule ka oma kontaktandmed. Nii saabki raamatukogu saata tagastamata raamatute kohta meeldetuletusi ka vanemale. Seppami sõnul on kojulaenutuse vanusepiiri tõstmine osalt vastutulek lapsevanemate soovidele.

„Mitmed lapsevanemad on palunud, et lapse lugejakirjes oleks ka tema kontaktandmed, kuni laps saab 18-aastaseks,” ütles Seppam.

Päris ilma lugemisõiguseta alaealised Tallinna keskraamatukogus siiski ei jää. Nimelt saavad need noored, kes pole vanematelt mingil põhjusel raamatulaenutamise õigust välja kaubelnud, lugeda raamatuid endiselt raamatukogus kohapeal, kasutada arvutit õppetöö tegemiseks, kuulata muusikat, vaadata videoid, osaleda üritustel ja kasutajakoolitustel.