Pille-Riin Pregel

Siseministeeriumi kiri, et jaanuarist suletakse raha kokkuhoiu ettekäändel üksteist maakondlikku Kodakondsus-ja Migratsiooniameti (KMA) bürood šokeeris nii kodakondsusametnikke kui maavanemaid.
KMA ametnikud, kellel on keelatud pressiga otse suhelda tunnistasid anonüümsust paludes, et ette hoiatamata ja kirja teel lähetatud sulgemisteade on absurdne ja ehmatav. „Kas tõesti peavad inimesed hakkama oma passide järele sõitma teise maakonda,“ küsiti korduvalt.
Seaduse kohaselt saab inimene ID-kaardi või passi kätte isiklikult KMA büroosse ilmudes. Varem oli võimalik saada ID-kaart kätte pangakontorist, kuid teenus lõpetati Siseministeeriumi soovil 2007 aasta jaanuaris.
Salajane asjaajamine
„Oleme väga mures, sest nüüd peaks hiidlased hakkama oma dokumentide järele käima kas Pärnus või Tallinnas, milleks kulub vähemasti päev ja pooltuhat krooni,“ ütles Hiiu maavanema kohusetäitja Jüri Ojasoo. „Likvideerimiskavaga ei saa nõustuda, see pole tõsiseltvõetav,“ rõhutas Ojasoo.
Oma pahameelt kesk puhkusteaega ja ette teatamata ette võetud likvideerimiskava vastu on maavalitustele avaldanud mitmete kohalike KMA büroode töötajad. Nende sõnul pole võimalik kõiki KMA toiminguid teostada vaid interneti vahendusel. Pealegi pole paljudel, eriti vanemaealistel inimestel, oskusi ja võimalusi interneti teel ajaajamiseks.
Saare maavanem Toomas Kasemaa ütles, et riik ei tohi saarelt KMA teenust ära viia. „Jääb segaseks, kes KMA asemel inimesi teenindama hakkab,“ ütles Kasemaa.
Põlva maavanem Piit Sibul on häiritud Siseministeeriumi salajasest asjaajamise käigust. „Kiri likvideerimise kohta ei anna vastust, mis saab edasi. Pealegi oleks võinud asjast meile ka varem rääkida, oleme ju sama ministeeriumi haldusalas,“ ütles Sibul.
Võru maavanem Ülo Tulik leidis, et likvideerimiskava suurendab ääremaastumist, sest koos KMA osakondade sulgemisega lahkuvad maakonnast haritud spetsialistid.
„Meil Jõgeval sai KMA just oma ruumid remonditud ja nüüd kavatsetakse büroo kinni panna,“ nentis maavanemate koordinaator, Jõgeva maavanem Aivar Kokk. Koka sõnul maavanematel veel ühist seisukohta likvideerimiskava vastu pole, kuid paljud on pahased. „Inimestele dokumentide väljastamine maavalitsustest võib küll kõne alla tulla, aga sellekski on vaja raha ja inimesi,“ arutles Kokk.
Kiirpassid kaovad
KMA pressiesindajal polnud luba likvideerimisteadet ja likvideerimise mõju ning selle võimalikke tagajärgi kommenteerida.
Samas püüab likvideerimisotsusest maavanematele ja kohalikele KMA-büroodele teatanud Siseministeerium näidata end eelarvekärbete ohvrina. „Siseministeerium ei toeta planeeritud tegevuskulude kärbet, kuivõrd KMA büroode sulgemise tõttu halveneb avaliku teenuse kättesaadavus väljaspool regionaalkeskusi elavatele inimestele,“ teatas ministeeriumi pressinõunik Kristina Kareva.
„Kaheksaprotsendiline tegevuskulude kärbe tähendab KMA eelarve vähenemist 16,645 miljoni krooni võrra, millest ca. poole katab regionaalbüroode sulgemisest saadav kokkuhoid 8,1 miljonit krooni,“ teatas Kareva.
Ta lisas, et KMA peab kokkuhoiu huvides kärpima tegevuskulusid ka muudes valdkondades ja loobuma näiteks kiirpasside väljastamisest ning paljudest teistest kodanike mugavuse huvides loodud teenustest.
Kui palju inimesi täpselt koondatakse ministeerium eile ei öelnud.


Väljavõte likvideerimiskirjast
„Seoses valitsusliidu eelarvekärbete töörühma ettepanekutega riigiasutuste tegevuskulude kokkuhoiuks 2009. aastal /---/ alustada ettevalmistusi Kodakondsus ja Migratsiooniameti klienditeeninduse koondamiseks ja asjaajamise üleandmiseks regionaalkeskustesse (Tallinnasse, Jõhvi, Narva, Tartusse ja Pärnusse). Eesmärk on valmistada ette järgmiste KMA klienditeenindusbüroode sulgemine alates 01. jaanuarist 2009: Põhja regionaalosakonnas – Paide ja Rapla büroo; Ida regionaalosakonnas Rakvere büroo; Lõuna regionaalosakonnas – Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru büroo; Lääne regionaalosakonnas Haapsalu, Kuresaare ja Kärdla büroo.
Erkki Koort, sisejulgeoleku asekantsler
2. juuli 2008.“