Kodakondsus- ja migratsiooniamet

Kodanikukasvatuse arendamise ja kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest autasustatakse kodanikupäeva aumärgiga sel aastal järgmisi kodanikke:

Aleksandr Dulitsenko, Tartu ülikooli slaavi filoloogia õppetooli juhataja, korraline professor interlingvistikas ja slavistikas.

Valter Haamer, Eesti kultuuriseltside ühenduse ja teiste kodanikuühenduste esimees ning aktiivne liige.

Toivo Keva, üleriigilise integratsiooniprojekti Minu Riik pikaajaline juht.

Mati Kirotar, Räpina rahvakooli direktor, aktiivne küla- ja seltsipäevade korraldaja.

Mare Kitsnik, eesti keele õpetaja, vene emakeelega inimestele suunatud eesti keele õpikute autor ja kaasautor.

Leelo Küün, Eesti Kaitseliidu Tartu maleva instruktor-noortejuht, Kodutütarde juhendaja, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde suvelaagrite korraldaja.

Karin Laine, spordimetoodik, Rõuge valla eakate rahvatantsurühma juhendaja, aktiivne osaleja koduvalla tegemistes.

Liilia Lember, Pihtla Vallavalitsuse pikaaegne vallasekretär, kodaliku rahvakultuuri edendaja.

Jevgenia Lindevaldt, Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor, keelekümbluse ja kakskeelse õppe eestvedajaid.

Eevi Mahoni, Kehtna valla kodu-uurija, külaliikumise ja -talude taastamise algataja Kalbu külas.

Ivika Nõgel, Valgamaa Arengunõukogu kodanikualgatuse töökomisjoni juht; Valga, Võru ja Põlva maakonna partnerlusprogrammi käivitaja.

Olev Piirsalu, kauaaegne Vormsi kooli direktor, isamaaliste hoiakute kujundaja kogukonnas.

Renna Reisi, Alavere Põhikooli direktor, vallaelu arendaja ning aktiivne piirkonna noorte probleemidega tegeleja.

Toomas Sepp, Tallinna Linnakantselei linnasekretär, Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidu president, Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu esimees.

Kalmer Sokman, AS Eesti Põlevkivi keskkonnajuht, Ida-Virumaa keskkonna-alaste ürituste eestvedaja, nelja lapse isa.

Anne Villsaar, Pärnu Õppenõustamiskeskuse juhataja, eripedagoog, kaasava hariduse põhimõtete propageerija.

Elle Voolmaa, Käina Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog; pikaajaline ja aktiivne sotsiaaltöö arendaja.

Aumärgid antakse üle täna, algusega kell 15.30 Stenbocki majas.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, mis on ühtlasi ka Eesti kodanike dokumenteerimise alguskuupäevaks. Tänavune kodanikupäev kannab juhtmõtet:  "Heast pereisast algab riik".