Karistuse ära kandnud kurjategija peab osa kuritegude puhul saama jätkata puhtalt lehelt. Foto: Ilmar Saabas

Kuigi seadus nõuab nimede eemaldamist juba seitse aastat, leidis ministeerium alles nüüd tarkvaraarendaja, kelle abiga saavad kohtulahendid hiljemalt augusti lõpuks seadusega kooskõlla.

Põhiseaduse kohaselt on kohtuistungid ja -otsuse kuulutamised avalikud. Põhiseadust täiendab kriminaalmenetluse seadustik, mille järgi avalikustatakse jõustunud kohtuotsused arvutivõrgus isikustatud kujul ehk kurjategija nimi ja isikukood jäävad nähtavaks.

Kohtupidamise avalikkusele vastukaaluks on euroopalikus õigusruumis arusaam, et karistuse ära kandnud kurjategija peab saama jätkata puhtalt lehelt. Seetõttu on karistusregistris, kus peetakse arvet isiku süütegude kohta, kindlad kustumistähtajad. Näiteks väärtegu kustub karistusregistrist ühe aastaga, tingimisi karistus kolm ja kuni viieaastane reaalne vangistus viis aastat pärast karistuse ära kandmist.

Avalehele
55 Kommentaari
Loe veel: