Kultuuriministeeriumi asekantsler Tõnu Seil Foto: Karl Anders Vaikla

Tõnu Seil, täna tuli teade, et lahkute 1. oktoobrist oma ametikohalt seoses eetilise rikkumisega, mis puudutas kultuuriministeeriumi spordiasekantsleriks olemist ning Spordikoolituse ja Teabe Sihtasutuse nõukogusse kuulumist üheaegselt. Milles seisnes see eetiline eksimus?
Tegemist on minupoolse mittepiisava süvenemisega või mittearusaamisega, et minuga sõlmitud lepingud ühe kindla protsessi juhtimiseks ja tegemiseks ei olnud seadusega kooskõlas. See oli minu tähelepanematuse viga minu positsiooni arvestades, kuigi tööd ja see, mida seal tehti, on kõik edukalt valmis.

Te olete selle sihtasutuse nõukogus olnud juba mitu aastat. Miks see asi nüüd esile kerkis?
Minule teadaolevalt viidi tavapärast auditit läbi ka kõikide muude tegevuste ülevaatamiseks ja siis vaadati ka neid lepinguid üle ning sealt see selgus. Ma ei olnud kuni tänaseni kursis ega teadlik, et need võiksid ebaõiged olla.

Millist eesmärki kandis teie tegevus SA nõukogus?
Seal oli kaks asja. See asutus ise on hästi pikalt toimetanud ja väga mitmete asjadega: Eesti spordiregister, treenerite töötasud, Euroopa Liiduga seonduv, kirjastamine ja kõik muu ning ühtlasi mõni aasta tagasi alustati ka protsessi Eesti spordi strateegia 2030 kokkukirjutamiseks, kuhu me kõik õla alla panime. Kahjuks või õnneks olen ma ka selle valdkonna eest vastutav asekantsler ja siin see konflikt on ka tekkinud.

Olen kuulnud seisukohti, et see vallandamine ei pruukinud üldsegi olla seotud selle konkreetse asjaga, vaid pigem oli see põhjus teist lahti saamiseks. Kas te ise ei näe selle taga mingit vandenõu?
Mina ütlen, et ma ei näe, aga neid küsimusi peate te loomulikult küsima teiste käest. Ma olen ministriga vestelnud ja ma ei näe sellist asja. Me saame hästi läbi ja tulevikus selle koha pealt küll probleeme pole.

Aga kas te selle SA nõukogus jätkate?
Ei ma arvan, et kindlasti ei saa ma seal jätkata, kui just mind sinna esindajaks ei jäeta. Seda on liiga vara veel öelda.

Mida toob tulevik? Kas jätkate spordivaldkonnas?
Jään loomulikult. Ega ma spordivaldkonda kunagi ei jäta. Kui sa korra seal sees oled, siis sa sinna ka jääd. Mul on väga kahju, et ma seda enam selles ametis teha ei saa, aga küll ma annan oma panuse Eesti sporti ka tulevikus. Ei kao ma sealt kuskile.

Kultuuriministeerium teatas täna, et 1. oktoobrist lahkub ametist spordivaldkonna asekantsler Tõnu Seil, kes asekantsleri ametikohaga samal ajal kuulus ka Spordikoolituse ja Teabe sihtasutuse nõukogusse. Kuna Seil läks sellega vastuollu seaduse ja eetiliste normidega, lahkus ta ametist omal soovil. Ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompuse sõnul jõudis Seiliga seotud eetilise rikkumiseni ministeeriumi auditiosakond rutiinse auditi käigus. Kõnealune audit ise avalikustatakse Kompuse sõnul järgmisel nädalal.