Olga perele tuli appi MTÜ Teel Foto: Priit Simson

Sellest korteriuberikust on saanud selle pere saatuse määraja. Ostetud sai see 2007. aastal üle 800 000 krooni eest. „Oleks keegi meile siis öelnud, et oodake pool aastat veel!” õhkab Olga. Kohe pärast ostu tuli majanduskriis, emapuhkuselt naasnud Olga lasti töölt lahti, samal ajal kaotas ka abikaasa mõneks ajaks töö. Edasised palgad jäid tunduvalt väiksemaks. „Siis oli ikka väga, väga raske aeg. Kogu raha, mis tuli, läks kõik pangale,” meenutas Olga. Lõpuks pöördusid nad Ema Teresa õdede poole toiduabi saamiseks. Sealtkaudu sobitas perega tutvust MTÜ Teel eestvedaja Eleonore de Montesquiou, kes tuli neile appi laste lasteaiatasusid maksma.

Sotsiaalosakond lapsi aidata ei saanud. Selleks et lasteaiatasu maksmiseks abi saada, peab pere sissetulek jääma alla teatud piiri. Nende sissetulek on alati seda piiri ületanud. Asjaolu, et enamik sissetulekust kanti kohe edasi pangale laenu katteks, arvesse ei võetud. Olga pere on üks paljudest, kes elab küll vaesuses, kuid keda ametlik sotsiaalsüsteem kuidagi ei aita. Selle all kannatavad ka lapsed, kes ei saa lasteaias käia. MTÜ Teel kogub annetusi, et tasuda selliste perede laste lasteaiatasusid, Olga perel tegid nad seda pooleteise aasta jooksul. „Me oleme neile äärmiselt tänulikud. Ma ei tea, mis me ilma nendeta oleksime teinud,” kinnitas Olga. Tänu lasteaiakogemusele said lapsed kooliks hea ettevalmistuse.

Läbirääkimistel pangaga on küll saavutatud, et esiti 20 aastaks võetud laenu pikendati 30 aastani, kuid mingit hinnaalandust perele siiski ei tehtud. „Seda iket kanname veel kaua,” kahetses pereisa. Ent mitte ühelegi sotsiaaltoetusele ei kvalifitseeru nad seniajani.