Joosep Martinson

Eesti Päevalehe andmetel võib Kõuts peale ameti mahapanemist liituda Isamaa ja Res Publica liiduga.

„Olen oma ülesande kaitseväe juhatajana täitnud,“ ütles viitseadmiral Tarmo Kõuts. „Ametisse astumise püstitatud eesmärgid on saavutatud. Oleme NATO ja Euroopa Liidu täieõiguslikud liikmed. Kaitsevägi on edukalt lõimunud NATO sõjalisse struktuuri."

Kõuts lisas et Eesti valitud tasakaalustatud riigikaitse mudel, mis sisaldab elukutselisi üksusi ja ajateenistusele tuginevat reservi, lubab meil olla oma kohustuste täitmisel paindlik.

"Meie kaitseväelaste järjekindlust ja pühendumist tuuakse rahvusvahelises sõjameeste vennaskonnas eeskujuks. Kaitseväe areng jätkub samal lainel NATO ümberkujundamise ja arenguga,“ ütles Kõuts. 

Viitseadmiral Tarmo Kõutsi sõnul on kaitseväest saanud meie rahva silmis kõrge usaldusväärsusega institutsioon. „Eesti on endale kasvatanud pühendunud sõduri, “ sõnas viitseadmiral Kõuts. „Eesti kaitseväe edu lugu on kaitseväe ühtse meeskonna, kaitseministeeriumi ja kogu rahva pingutuse tulem. Eesti ühiskond peab kinni laiapõhjalisest riigikaitse kokkuleppest, mis väljendub tahtes end kaitsta ja julgeolekusse investeerida. Kaitsetahteta ei ole ühelgi sõjaväel sisu ega hinge. Eesti rahval on tahe end kaitsta.“

Põhiseaduse kohaselt teeb vabariigi president riigikogule ettepaneku kaitseväe juhataja ametist vabastamiseks ja pärast seda uue kaitseväe juhataja ametisse nimetamiseks. Kaitseväe teenistuse seaduse kohaselt peab kaitseväe juhataja teatama ametist lahkumisest vähemalt neli kuud ette.

Riigikogu nimetas Tarmo Kõutsi kaitseväe juhatajaks 21. septembril 2000. Teda toetasid kõik riigikogu fraktsioonid, hääletusel oli poolt 76 ja vastu 3 riigikogu liiget. Kaks rahvaasemikku jäid erapooletuks. 2002. aastal ülendas vabariigi president Tarmo Kõutsi viitseadmiraliks.

Eesti riik on hinnanud Tarmo Kõutsi teeneid omariikluse taastamisel, riigikaitse ülesehitamisel ja piirivalve rajamisel riigivapi teenetemärgi II klassiga ja Kotkaristi teenetemärgi II klassiga. Soome Vabariik on vääristanud Tarmo Kõutsi panust Eesti ja Soome kaitsekoostöösse Soome Lõvi ordeni Suurristiga. Läti Vabariik on autasustanud viitseadmiral Kõutsi Viestursi ordeni I klassiga. Lisaks sellele on Tarmo Kõutsi autasustatud mitmete Eesti ametkondlike autasude ja välisriikide ordenitega.

Tarmo Kõuts on sündinud 27. novembril 1953 Pihtla vallas, Saaremaal. Ta on lõpetanud Tallinna riikliku merekooli ja Kaliningradi tehnilise instituudi. Sõjalise ettevalmistuse sai ta Tallinna riiklikus merekoolis ja Soome vabariigi maakaitse kõrgkoolis. 1973 – 1990 aastani sõitis Tarmo Kõuts merd Eesti merelaevanduse laevadel alustades madrusena ja tõustes juhenduskapteniks. Aastail 1990 – 1993 oli ta Tallinna merekooli ülem ja Eesti merehariduskeskuse rektor ning 1993 – 2000 piirivalveameti peadirektor.  Kõuts on Eesti Laskurliidu president.

Tarmo Kõuts on abielus, tal on täiskasvanud poeg ja lapselaps.