Arutelul andsid Tallinna linnavalitsuse tegevuse kohta selgitusi Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb ning Linnaplaneerimise Ameti esindajad. Samuti avaldasid oma seisukoha Maa-ameti, OÜ Ühinenud Turud ning Kotkapoja tn 2 elanike esindajad, teatas maavalitsus.

Tallinna linn taotles rajatava Kristiine turu aluse maa sotsiaalmaana munitsipaalomandisse andmist 2.01.2007 Harju maavanemalt eesmärgiga rajada sinna laste mänguväljak. Sellist lahendust toetab ka kehtiv detailplaneering. Samas on linn andnud maa rendilepingu alusel OÜ Ühinenud Turud kasutusse koos õiguse rajada maatükile turu toimimiseks vajalikud ehitised. Linn ei ole taotlenud riigi poolt talle sotsiaalmaana antud maa sihtotstarbe muutmist ega algatanud detailplaneeringu muutmist, mida sellisel juhul nõuab seadus.

Rajasalu algatas riikliku järelevalve linnavalitsuse tegevuse seaduslikkuse üle, seoses menetlusega kutsus ta välja Tallinna linnapea Edgar Savisaare, kes siiski kohale ei tulnud.