Majja tuleb 13 külaliskorterit, ühine hommikusöögiruum ja haldaja kontoriruum. Tallinna linnavalitsus

Tallinna linnavalitsus annab oma homsel istungil ilmselt heakskiidu ümberehitusi lubavale kavale.

Aadressil Põhja puiestee 27 asuv maja ehitati aastatel 1910-1913 Tallinna elektrijaama kontorihooneks, kus olid ka juhtkonna korterid. Aja jooksul elektrijaam ja selle kaashooned minetasid oma funktsiooni ning alates 1990. aastatest tegutses hoones Eesti Energia õppekeskus ning hiljem üks erakõrgkool.

Praegu on hoone mansardkorrusel kuus korterit ja esimesel ning teisel korrusel erinevate ettevõtete ametiruumid.

Maja kuulub OÜ-le Altagracia, mis on nüüd otsustanud hoonesse rajada 13 külaliskorterit. Kuna maja on muinsuskaitse all, siis tuli hoone rekonstrueerimise ja laiendamise eskiisprojekt kooskõlastada ka Tallinna kultuuriväärtuste ametiga, mis andis kavale oma heakskiidu.

Renoveerimistööd annavad hoonele tagasi algse ilme - 90-ndatel majale ette pandud plastaknad vahetatakse välja originaalitruude puitakende vastu ja vahepeal suuremaks lõhutud aknaavadele antakse tagasi algne kuju. Korda tehakse fassaadid ja katusekate vahetatakse välje samuti algupärandile sarnaneva punase katusekivi vastu. Suuremate ümberehitustöödena on kavas pööningukorrruse kasutuselevõtt, kuid selleks on olemas kultuuriväärtuste ameti heakskiit.