Kokkuvõtlikult tähendab see, et Kopli, Kristiine ja Haabersti kardioloogide patsiendid on ülejäänud linnaosade haigetega võrreldes kehvemas ja ka potentsiaalselt eluohtlikus olukorras. Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja Ida-Tallinna keskhaiglas on valvekardioloogid olemas ja mõistagi aitavad nad vajaduse korral Lääne-Tallinna keskhaiglat nõu ja jõuga, kuid kardioloogide seltsi presidendi Toomas Marandi sõnul tähendab see siiski ajakadu, mis on ägedate südamehaiguste puhul lubamatu.

Detsembri alguses kogunenud Tallinna kardioloogia ümarlaual, kus osalesid nii haiglate, kiirabi kui ka linna esindajad, otsustati paluda Lääne-Tallinna keskhaiglalt 24/7 toimiva kardioloogide valveringi loomist. Vastuseid oodatakse haigla juhtkonnalt 10. jaanuariks, kui toimub järgmine ümarlaud.

Kui haigla ettepanekuga ei nõustu, võidakse teiste haiglate ja linna ühisel nõul võtta Lääne-Tallinna keskhaiglalt õigus erakorraliste südamehaigete vastuvõtuks väljaspool tavapärast tööaega. See aga on siiski viimane meede, mida loodetakse mitte kasutada.

Valvekardioloogide ametisse panek tähendab suuremat töökoormust ja Toomas Marandi sõnul ka seda, et LTKH peaks kardiolooge juurde palkama. See aga mõistagi maksab. Kardioloogide seltsi presidendi hinnangul peaks LTKH-l selle tarbeks raha haigekassa lepingu järgi olemas olema, kuigi valvekardioloogide asemel toimib haiglas praegu tavaline valvering, milles osalevad eri erialade arstid. Tõsi, suure osa valvetest pidavat tegema kardioloogid.

Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Boris Kirt aga ütles, et loodab valvekardioloogide ametisse seadmiseks haigekassalt raha juurde saada. „Läbirääkimised käivad praegu haigekassaga ja usun, et saame sellele probleemile lahenduse,” ütles Kirt ja lisas, et praegu veel kindlat valveringi alustamise tähtaega paika panna ei saa.