Tallinna lastekodu lastel on oma tulevikuplaanid, osa neist on veel poole peal. Juhataja Leena Masingu sõnul aitaks elatisraha laste arengule kindlasti kaasa. Foto: Karin Kaljuläte

Riigikontrolli audit tõi esile, et enamik valdu ja linnu ei ole täitnud oma kohustust küsida lastekodulastele nende vanematelt elatist. See tähendab, et kui uuest aastast hakkab toimima elatisabifond, mille kaudu maksab riik 100 eurot kompensatsiooniks lapsele, kellele elatist ei maksta, siis jäävad lastekodulapsed ka sellest ilma. Selleks et riik elatisemaksmise üle võtaks, on vaja elatis kõigepealt lapse vanematelt kohtu kaudu välja nõuda.

Riigikontroll auditeeris kohalikke omavalitsusi mullu augustis, kui valdade-linnade eestkostel oli 428 last. Selgus, et neist lastest oli ainult 68 vanematelt mingis ulatuses elatisraha saanud. Neid lapsi oli nii vähe seetõttu, et omavalitsused olid jätnud elatisnõuded menetlemata. Märkimisvääne on, et ainult ühel lastekodulapsel polnud ühtegi vanemat ega vanavanemat, kellelt raha nõuda. Kõigil teistel omavalitsuste eestkostel olevatel lastel oli lähedane olemas.

Avalehele
110 Kommentaari
Loe veel: