Taavo Rosenabau käib staadionil ka jooksmas, kuni eelmise päevani tuli seda teha põlvini ulatuvas rohus. (Fotod: Hendrik Osula)

Vaata videot siit!

Reede keskpäeval staadionil käies oli näha, et seal oli värskelt heina tehtud. Spordiväljakul koera kammimisega ametis olnud Taavo Rosenabau ütles, et põlvini rohi niideti ära päev varem. Rosenabu käib seal ise õhtuti jooksmas ja lisas, et kui rohi oli pikem, siis tallasid jooksjad mullaraja puhtaks ja seal joostigi.

Kolmapäeviti koguneb staadionile jalgpalli mängima Uue Maailma seltsi all tegutsev FC Fauna. Mängija Kristo Mägi ütles, et neil puudub täpne arusaam, kes peaks platsi korras hoidma, kuid nad on oma pundiga püüdnud probleemi osaliselt lahendada. „Võtsime kätte ja niitsime tüki mängitavast platsist ära.” Ometi jäi nende töö poolikuks, sest trimmer läks katki. Suur oli Mäe üllatus, kui ta nägi, et mõni päev hiljem oli kogu staadion niidetud. „Kes seda tegi, ei teagi,” ütles ta.

Niidavad liiga harva

Kuigi platsi niitmine on positiivne, pole ta töö korraldusega rahul. „Linn niidab seda umbes kaks korda suve jooksul, eelmine aasta niideti vaid kord.”

Peale niitmata muru on suureks mureks kõikjal vedelevad klaasikillud, räämas kummirada ja purjutavad inimesed.

Uue Maailma seltsi eestvedaja Madle Lippus kirjeldas, et esimese „Teeme ära!” talgute ajal koristasid vabatahtlikud platsi ja sealt tuli välja hulganisti koerakakat, süstlaid ja pudeleid. „See ei ole just meeldiv haljasala,” sõnas ta. Ka reedel võis staadionil näha klaasikildudes sädelevat platsi, leida sealt hüljatud saapaid ja ka alkoholi tarbivaid inimesi.

Lastestaadioni tulevikku on arutatud juba 2000. aastate algusest, kuid lahendust pole tänini, sest puudub selgus, kes üle 17 krundi laotuvat kinnistut omab.

Tallinna linnavalitsuse sõnul vastutab staadioni heakorra eest Tallinna noorsoo- ja spordiamet. Ameti juhataja Rein Ilves sõnas, et staadion on antud Tallinna spordihalli hallata. Tema sõnul on amet territooriumi koristanud ja niitnud, kuid teeb seda üsna harva. „Kahjuks pole õnnestunud hooldada piisavalt rahaliste vahendite puudumise tõttu.”

Osa staadioni territooriumist on aga tagastatud õigusjärgsetele omanikele, kes pole hooldustöid kordagi teinud.

Kevadisel ja sügisesel perioodil peaks staadioni eest hoolitsema Tõnismäe reaalkool, mis kasutab seda väikses ulatuses kehalise kasvatuse tundide jaoks. Kuid ka kooli hooldustööd ei ole linna rahuldanud.

Staadion asub kokku 17 endisel krundil ja viie puhul neist pole tagastamise taotlusi veel lahendatud. Linn määras kaks nädalat tagasi staadioni hooldamiseks vajaliku maa pindala ja kinnitas maaüksuse piirid. Kui kuu jooksul õigusjärgsetelt omanikelt vaiet ei tule, saab linn maa endale küsida.

„Juhul kui need kinnistud tagastatakse omanikele, pole antud territooriumil tulevikus võimalik staadioni funktsiooni täita,” ütles Rein Ilves.

Mittehooldamise taktika

Madle Lippuse sõnul näeks selts staadioni võimaliku haljasalana, kus saaks trenni teha ja vaba aega veeta. Lippus leidis, et haljasala olemasolu kesklinnas on vajalik, kuid linn on tema meelest teisel seisukohal. Ta tõi esile, et kevadel esitles linn nimekirja prioriteetsetest haljasaladest ja lastestaadioni selles nimistus polnud. „Kui tahad kesklinnas elades sporti teha, pead võtma auto või bussi ja sõitma näiteks Nõmmele. Minu meelest on see naljakas lähenemine,” ütles Lippus.

Lippuse arvates on tegu linna taktikaga: jätta ala hooldamata, et siis hiljem sinna majad peale ehitada. Ta tõi näite, kuidas Koidu ja Planeedi tänavate ristmikul asuva haljasalaga oli sarnane probleem. „Linn ütles detailplaneeringut kinnitades, et väga hea, kui maja peale tuleb, sest seni oli ju korrast ära.”

Rein Ilves polnud Lippuse arvamusega nõus ja ütles, et linn soovib, et lastestaadionil oleks sportliku vaba aja veetmise võimalus tänavakorvpalli väljakute, rulapargi ja teiste rajatistega.

„Kahjuks pole selle realiseerimine võimalik enne maa omandi küsimuse lahendamist,” lisas ta.EhitusStaadioni jäähall ootab kooskõlastust

Rohkem kui kuus aastat tagasi valmis kava, mis nägi ette ehitada Suur-Ameerika tänavale, endiste staadioni tenniseväljakute kohale jäähall. Tänavu kevadel läks detailplaneering kinnitamisele. Arhitekt Meeli Truu ütles, et praegu ootab planeering kooskõlastust. Planeeringule on ette heidetud, et seal on suurem osa mõeldud ärihoonetele ja majutusele kui jäähallile. Truu sellega ei nõustunud, vaid ütles, et sinna tuleks peale platsi laste uisutamist toetavaid äripindu, et saaks rahalise katte. Hoone ehitus tema sõnul niipea ei alga.