Tallinna linn ja riigi maa-amet vaidlevad juba mõnda aega selle üle, mil määral tohiks tulevikus lubada ehitada elamuid viiele riigile kuuluvale, kuid Tallinna territooriumil asuvale kinnistule, kus praegu laiuvad puud ja põõsad. Kumbki pool on oma õigusele kinnituse saamiseks võtnud appi dendroloogid, kes on jõudnud täiesti vastupidiste järeldusteni. Üks peab kinnistutel kasvavaid puid-põõsaid suuresti säilitamisväärseteks, aga teine hindab ala haljastuslikust seisukohast küllaltki mõttetuks.

Juba 2013. aasta oktoobris esitas linnavalitsus maavanemale täpsustatud ja täiendatud Haabersti linnaosa üldplaneeringu. Linna algne soov oli, et Kakumäe tee 47, 88, 92, 101 ja Riigimaa 8 kinnistud pandaks linnaosa üldplaneeringusse kirja rohealadena. Kuna seda soovi ei põhjendanud siis veel ükski uuring, tellis linn enda haldusalas oleva botaanikaaia dendroloogilt Olev Abnerilt hinnangu, millised kinnistute osad tuleks täies mahus säilitada ja millised võiks tulevikus väikeelamutega hoonestada.

Loe edasi, kui palju kahe dendroloogi hinnangud erinesid ja kuhu vaidlus praeguseks jõudnud on.

Avalehele
5 Kommentaari
Loe veel: