Möödunudaastane homoparaad Tallinnas Albert Truuväärt

Eelnevalt tuli täiendada liiklusskeemi, jõuda kokkuleppele paigaldatavate liiklusmärkide ning ümberkorralduste osas.

Nädala keskpaigas kohtuvad korraldajad veelkord politseiga, et arutada mõningaid turvalisust puudutavaid küsimusi.

„Viimastel päevadel oleme võinud uudistest kuulda, kuidas politsei suunas Saaremaale Õlletoobri festivali ajaks lisajõude ning turvas Jõgevamaal toimunud mootorratturite paraadi, niisiis ei ole meil kindlasti põhjust kahelda selles, et politsei meiegi üritusse samaväärselt suhtub ning aitab tagada avalikku korda ja saadab appi ka lisajõude", ütles Tallinn Pride esindaja Lisette Kampus.

"Ilmselgelt on korraldajate esmane soov, et nii pealtvaatajate kui osalejate turvalisus oleks kaitstud ja sel päeval vanalinna sattuvate kodanike rõõmsat meelt miski ei segaks. Rongkäigus osalejad on kindlasti rahumeelsed ega ei taha halba mitte kellelegi, loodetavasti ei taha keegi halba ka osalejatele," lisas ta.

Tallinn Pride 2007 on järjekorras neljas omalaadne üritus ning kestab 6. kuni 12. augustini. Festivali programmis on nii spordiüritusi, kunstinäituseid kui kultuuriõhtuid, vestlusringe ning muusikalisi etteasteid.

Sel, Euroopa Liidu võrdsete võimaluste aastal, soovitakse Tallinn Pride näol anda panus ühiskonda, mille kõik liikmed on ühtmoodi väärtustatud ja võrdselt koheldud sõltumata nende seksuaalsest orientatsioonist.

Festivaliüritustel osalema kutsutakse kõiki toredaid inimesi sõltumata nende soost, orientatsioonist, poliitilistest või usulistest veendumustest, nahavärvist või rahvusest.

Tallinn Pride 2007 hüüdlauseks on „Kõik erinevad - kõik võrdsed”, et avaldada toetust inimõigustele ning kaasatusele ja näidata üles poolehoidu mitmekesisusele.

Sama nime („Kõik erinevad – kõik võrdsed”) kannab ka Euroopa Nõukogu poolt elluviidav noortekampaania sallivuse edendamiseks ühiskonnas.