„Õõvastav oli ajakirjandusest lugeda, et ülikool jätkab vastuvõttu kõikidel erialadel, välja arvatud maalikunst,” nii seisab Tartu ülikooli maalikunsti õppetooli professori Jaan Elkeni avalikus kirjas. Elken lähetas eile maalikunstieriala õpetamise vajalikkust põhjendava avaliku kirja kõigile Tartu ülikooli nõukogu liikmeile, lisaks rektorile ja haridusministrile.

„Maalikunsti õppe taastamine Tartus 1988. aastal oli regionaalse kultuuri- ja hariduspoliitika oluline otsus, tollased otsustajad olid missioonitundlikumad ja kultuurialtimad,” kirjutab Elken soovides, et ülikool ei astuks sama teed kui omaaegsed Pallase likvideerijad.

Täna kogunev TÜ nõukogu arutab muu hulgas vastuvõtu­eeskirjade muudatust, millega sü­gisel uusi maalikunstitudengeid õppima ei võeta.