Maavanem peab vajalikuks taotluste asjaolusid täiendavalt kontrollida, teatas Harju maavalitsus.

„Seadusi ignoreeriv pretsedent, kuidas Tallinna linn taotles Kristiine Turu avamiseks maad ettekäändega, et see on vajalik laste mänguväljakute tarvis, ei tohi korduda,“ ütles Ülle Rajasalu.

Tallinna linn taotles Kristiine turu aluse maa sotsiaalmaana munitsipaalomandisse andmist 2007. aastal Harju maavanemalt eesmärgiga rajada sinna laste mänguväljak.

Järelevalvemenetluses selgus, et linn on andnud kõnealuse maa rendilepingu alusel OÜ Ühinenud Turud kasutusse koos õigusega rajada maatükile turu toimimiseks vajalikud ehitised. Tallinna Linnavalitsus ei ole taotlenud riigi poolt talle sotsiaalmaana antud maa sihtotstarbe muutmist ega viinud läbi sellele järgnevat detailplaneeringu muutmist, mida nõuab seadus.