Vaid kahele Kristiine linnaosas olevale maatükile on mänguväljak alles planeeritud.

Harju maavanem Ülle Rajasalu peatas 14 riigile kuuluva maatüki Tallinnale andmise pärast seda, kui konflikt Kristiine turu pärast oli kasvanud juba sinnamaani, et paistma hakkas kohtuasi. Kuna linn püstitas turu jultunult maatükile, mille riik mänguväljaku jaoks, hakkas maavanem maa väärkasutamist kahtlustama veel 14 maatüki munitsipaalomandisse andmise taotluse puhul. Ta peatas maa võõrandamise protsessid ja lubas taotlusi täiendavalt uurida.

Tallinna linnavaraameti maatoimingute teenistuse linnamaade osakonna juhataja Alo Brandti sõnul ei tähenda see, et lapsed jääks mänguväljakutest ilma. „Enamik neist maatükkidest on sellised, kus mänguväljak juba reaalselt olemas, st linn haldab-hooldab maatükil asuvaid rajatisi, kuid maatükid kuuluvad riigile,“ selgitas ta Päevaleht Online’ile.“Seega tegemist oleks üksnes maaomaniku muutumisega, maid kasutataks nii nagu seni. Sisuliselt Rajasalu otsus seega linna tegemisi ei mõjuta.“

Maavanem pole seni nõudnud taotluste uurimiseks ka mingit täiendavat dokumentatsiooni.

Linnavarameti taotleb maavalitsuselt mitmeid maatükke, sotsiaalmaana taotletud maatükkide taotlustest pole maavanem siiani rahuldanud 47 taotlust.  Taotletavatest maatükkidest neljateistkümnel on muude olemasolevate rajatiste hulgas ka mänguväljakud ja just nende maatükkide linnale andmise Ülle Rajasalu peataski.

Vaid kahe maatüki taotluses on märgitud, et Kristiine linnaosa valitsus alles soovib rajada mänguväljakud. Seega võib maavanema otsus sisuliselt mõjutada tegevust vaid Marja tn 4e ja Spordi tn 24a kruntidel. Ülejäänud kaksteist maatükki, mille linna omandisse andmise Ülle Rajasalu on peatanud, asuvad Lasnamäel, Õismäel ja ühel juhul ka Kesklinnas.