11. - 29. aprillini Norra, Rootsi ja Taani vetes korraldatav Loyal Mariner on üks suurimaid NATO õppusi Läänemerel, millest võtab osa 85 laeva 19-st NATO liikmesriigist ja partnerriikidest Rootsist ning Soomest.

Balti riikidest osalevad õppusel lisaks miinijahtijale Wambola Leedu miinijahtija Suduvis ning Läti staabi- ja varustuslaev Virsaitis, kus hetkel paikneb Balti miinitõrjeeskaadri BALTRON staap. Balti miinitõrjeeskaadrit juhib kuni juunini Eesti mereväe ohvitser kaptenmajor Sten Sepper.

Õppuse peamiseks eesmärgiks on harjutada merevägede vahelist koostööd osalemaks NATO kiirreageerimisjõudude NRF (NATO Response Force) koosseisus.

11. - 17. aprillini Taani vetes korraldatava SAREX-i eesmärgiks on harjutada merepäästealast koostööd erinevate aluste vahel. Lisaks sooritatakse erinevaid ohutusalaseid treeninguid.

Miinitraaler Vaindlo on 38 meetrit pikk. Laeval on 23 meeskonnaliiget, neist neli ohvitseri. Miinitraaler Vaindlo sõpruslinnaks on Kunda. Laeva komandöriks on alates 1. aprillist nooremleitnant Erkki Silm.

Miinijahtija Wambola on 47,1 meetrit pikk, laeva sõidukiirus on 16,5 sõlme. Laeval on 37 meeskonnaliiget, neist kuus ohvitseri. Laeva komandör on leitnant Marek Mardo.

Lisaks miinilaevadele viibib kuni aprilli keskpaigani Belgias Zeebrugges NATO miinitõrjelaevade väljaõppekeskuses MOST (Mine Countermeasure vessels Operational Sea Training) staabi- ja varustuslaev Admiral Pitka, kus testitakse laeva meeskonda, nende võimekusi ja hinnatakse aluse tehnilist valmisolekut.