kaitseministeerium, internet

Hankeks on eelarves ette nähtud 15 miljonit krooni. Taani laevastikus oli alus kasutusel miiniveeskajana, kuid Eesti tarbeks ehitatakse laev ümber tuukriplatvormiga toetuslaevaks, mida on võimalik kasutada ka staabilaevana.

Täpsemaid plaane ja laeva relvastust kaitseministeeriumi esindajad lisada ei tahtnud.

“Praegu käivad lepinguläbirääkimised, seega on vara midagi rohkem öelda,” ütles ministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Aet Kukk. “Relvastust ette nähtud ei ole, kuid sellest saab rääkida täpsemalt siis, kui lepingule on alla kirjutatud.”

Plaanijärgne hange

Uue laeva soetamise aluseks on kaitseväe arengukava 2010. aastani, mis seab sihiks miinilaevastiku moderniseerimise. Arengukava järgi peab Eesti selle aja jooksul välja arendama ka miinituukrigrupi, mis oleks võimeline osalema rahvusvahelistel operatsioonidel ja täitma riigisiseseid ülesandeid. Taani laev on pärast ümberehitust tuukriplatvormiks sobiv.

Üks mahukam hange lähiaastail on kindlasti kahe miinijahtija väljavahetamine. Eesti Päevalehe andmeil valib Eesti praegu kahe võimaliku aluse, brittide Sandown-klassi ja Ameerika päritolu Osprey-klassi miinijahtija vahel, kuid sobivamaks peavad allikad britlaste laeva.

Lõunanaabritel lätlastel on käimas oma laevastiku uuendamise projekt koostöös Hollandiga. 2012. aastani kestva projektiga saab Läti merevägi enda käsutusse viis Alkamaar-klassi miinijahtijat. Läti mereväe pressi-

esindaja Iveta Skurstene sõnas, et läti meeskond tutvub juba Hollandis laevadega ja esimene alus jõuab lätlaste

teenistusse vähem kui aasta pärast.