Marko Mihkelson Kristo Nurmis

Mihkelson ütles tänasel pressikonverentsil, et tema eesmärk ei olnud kedagi personaalselt süüdistada, vaid tuua inimesteni materjalid van der Lindeni väidetavatest majandushuvidest.

Peamiselt põhineb see väide faktil, et van der Linden on Hollandi firma Noble House Holding vaatlejate kogu esimees. Ettevõte aga rajab Venemaale Vladimiri oblastisse Sobinski regiooni tööstusparki, mille investeeringute kogumaht on kaheksa miljardit krooni (500 miljonit eurot).

Van der Linden viibis ka tööstuspargile nurgakivi panemisel selle aasta 2. juunil, mille videosalvestisel öeldud lause ajendaski Mihkelsoni suures osas oma blogis kirjutama.

„Ma võin teile isiklikult kinnitada, et tunnen ennast selle regiooni ja projektiga tugevalt seotuna,“ ütles van der Linden nurgakivi avamisel.

Mihkelson viitas ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) vastu võetud resolutsioonile number 1554, mis jõustus 1. oktoobrist. Selle järgi peavad raportöörid, kui neil on mingeidki personaalseid, majanduslikke või finantsilisi huvisid mingis riigis, need deklareerima.

Mihkelson väitis, et ei esitanud materjale van der Lindenile tema Eesti visiidi ajal, sest ei tahtnud, et need hakkaksid "oma elu elama" ja kuna need on internetis kõigile kättesaadavad. Samuti lükkas ta ümber kuuldused, justkui oleks ta van der Lindeni eest tehtud avalduste pärast vabandanud.

Eesti saadik ENPA-s Andres Herkel ütles, et materjale nad Euroopa Nõukogule esitama ei hakka, sest ei näe selleks enam aega olevat, kuna jaanuaris valitakse Assambleele uus president.

Mihkelson ütles ka, et ta arvab, et see on esimene kord, kui keegi neile materjalidele osundab.

Mihkelson kirjutas 1. augustil oma blogis, et paraku on van der Linden viimasel paaril aastal silma paistnud läbinähtava sümpaatiaga Venemaa suunal. "Kas seda hoiakut mõjutab ka tema perekonna väidetavad majandushuvid Venemaal, seda teab ta mõistetavalt ise,“ seisis Mihkelsoni blogis.

3. oktoobril helistas van der Linden Mihkelsonile ja nõudis temalt oma allikate avaldamist, millele põhinedes Mihkelson tema majandushuvidest rääkis. Üks konflikti põhjustest oli Mihkelsoni sõnul ka see, et inglise keelses BNS-i uudises, mida van der Linden luges, oli sõnapaar "väidetavad majandushuvid" tõlgitud kui "reported economic interests".

Van der Linden on korduvalt esinenud kriitiliste avaldustega Eesti suunal. Augustis kritiseeris ta Erna retke kui natsismi sümbolit, samuti on ta korduvalt tundnud muret rahvusvähemuste olukorra pärast Eestis. ENPA juht on osutanud laste kodakondsuse saamise probleemile ja väitis, et Eestis ei saa mittekodanikud kohalikel valmistel hääletada.

Sellised avalduse on tekitanud pahameelt ja kriitikat mitmetes Eesti poliitikutes, kaasa arvatud riigikogu esimees Ene Ergmas ja aseesimees Kristiina Ojulandis.