Aadressile Pargi 37 soovib Keila linn rajada rühmakodu psüühilise erivajadusega inimestele. Plaanitava maja naabrid on pöördunud nii kohtusse kui ka justiitsministeeriumi poole. Foto: Andres Putting

Justiitsministeeriumile saadeti taotlused, et algatada haldusjärelevalve Keila linnavalitsuse kahe korralduse – „Krunt 88 katastriüksuse sihtotstarbe ning kohaaadressi muutmine” ja „Projekteerimistingimuste määramine Keilas Pargi tn 37 kinnistule kogukonnas elamise maja ehitusprojekti koostamiseks” – õiguspärasuse kontrolliks.

Avalehele
20 Kommentaari
Loe veel: