Jutt käib siis vedelkütuse seaduse muudatustest, mille valitsus on ette võtnud, et lõpetada olukord, kus riigil jääb petturitest kütuseärimeeste pärast aastas saamata kuni 64 miljoni euro (miljardi krooni) ringis makse.

„Arvestades kujunenud olukorda, toetame kõigile kütusemüüjatele minimaalselt 100 000-eurose tagatise sätestamist,” teatas Ligi. Samal ajal tegi rahandusminister ettepaneku anda maksu- ja tolliametile õigus suurendada niigi kopsakat tagatise määra veelgi, vajaduse korral ka miljoni euroni. Just viimati mainitud summat ehk ligi 15,6 miljoni krooni suurust tagatisraha on soovitanud kütust Eestisse toovatelt firmadelt tagatisena küsida 13 Eesti suuremat kütusega tegelevat ettevõtet koondav õliühing.

Õliühingu ettepanek oli siiski kohelda kõiki aktsiisilaost kütust vabasse ringlusesse toimetavaid ettevõtteid ühetaoliselt. Ligi soovitas igale ettevõttele kehtestada erineva tagatise määra. Tagatise suurus võiks sõltuda isiku kogemusest kütuse käitlemise valdkonnas ja tema ärialasest reputatsioonist.