Korra on Eesti ametkonnad juba saanud õppetunni, et ministrite telefonikõnesid võidakse pealt kuulata. Endise välisministri Urmas Paeti kõne toonase Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja paruness Catherine Ashtoniga laaditi täispikkuses YouTube’i üles. <p>Foto: Tiit Blaat</p>

Eelmisel teisipäeval ehk päev enne seda, kui IRL-i, sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna koalitsioonileping allkirjad sai, saatis teabeamet kõigisse ministeeriumidesse kirja. Sellega teatati, et ametisse astumisel jagatakse ministritele kätte krüpteeritud mobiilsidega telefonid. Kiri nägi välja järgmine.

„16.02.2015 kiideti Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonis heaks Teabeameti ettepanek võtta kasutusele krüpteeritud mobiilside AK-tasemel informatsiooni kaitseks. Uue valitsuse ametisse asumisel jagatakse kõigile ministritele välja vastavad mobiiltelefonid. Selleks et ministritel oleks olemas esmane kasutajatugi oma majas ja vastaval üksusel võimalus pöörduda Teabeameti poole, palume nimetada kontaktisik (e-mail + telefoninumber), kellega toimub antud teemal edasine suhtlus.”

« Avalehele 58 Kommentaari