Kino likvideeriti Mustamäelt 1997. aastal, hoone renoveeriti ning 30. novembril 2001 oli Mustamäe kultuurikeskuse Kaja ametlik avamine.

Kaja tõstab linna teiste kultuuriasutuste seast esile seik, et see on sündinud juba vabamajanduse tingimustes. “Teised on käima läinud eelmise riigikorra ajal, mis tähendab, et neil on ringijuhid oma palgal, Kajas nii ei ole,” rääkis Luht.

Kaja on Luhti kinnitusel linnaosa allasutus ja tema tegevuse eesmärk on elanike vaba aja veetmise, kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine ning selleks võimaluste loomine. Loodetakse arendada klubi ja seltsitegevust, korraldada kõigile vanusegruppidele kultuuri-, spordi- ja meelelahutusüritusi ning vahendada professionaalset kunsti. “Seda kõike seal ka teha saab,” kinnitas Luht.

Ruumid huvilisi täis

Majas käib tihe tegevus, seda tõestab ka veebruari kava, kus on koha leidnud muusika-, kunsti-, tsirkusering, liikumis- ja moestuudio. Majas harrastatakse seltskonnatantsu, võimlemist, aeroobikat, kudumist. Kaks korda kuus reedeti on elava muusikaga tantsuõhtud ja laupäeviti eakate tantsulõuna ja tantsuõhtu.

Kord kuus käib Kajas koos džässiklubi, reede- ja pühapäevahommikuti on lastehommikud. Galeriis on pidevalt väljas mõni näitus. Ka teatrietendustele on kultuurikeskus avatud ning ruume saab rentida igasuguste tähtpäevade pidamiseks. “Võib öelda, et Kaja huviringides käivad inimesed alates beebieast kuni kõrge vanuseni välja, muusikastuudio juures tegutsevas beebikoolis käivad lapsed alates viiendast elukuust,” rääkis Luht.

Kultuurikeskusel on neli töötajat: juhatajale lisaks projektijuht, huvijuht ja administraator. Kaja on eelarveline asutus.

Keskusel on ka üks allüksus – Mustamäe avatud noortekeskus (MANK) Ehitajate tee 82. “Keskuse eesmärk on korraldada ja koordineerida linnaosas noorsootööd ning ennetada narko- ja kuritegevust,” märkis Luht.

Noortele on oma pesa

Tema sõnul on noortel võimalus ka lihtsalt aega veeta – sõpradega kohtuda ja lauamänge mängida.

Huviringidest töötab spordiring, matkaklubi, lauluring, kunstiring, kööginurk, breigi- ja showtantsuring.

Projektidest tõstis Luht esile integratsiooniprogrammi, mis koostöös integratsiooni sihtasutusega aitab eri rahvustest noori koostööle ja üksteisemõistmisele. Noortekeskuses töötab kolm noorsootöötajat ja administraator. Tulevikus tahab Ülo Luht, et kultuurikeskus muutuks Mustamäe elanikele kohaks, kus ollakse vähemalt sama hea meelega kui oma karpmaja korteriski.