Nabala piirkonna valdade ja ministeeriumi esindajatest moodustatud töörühm on praeguseks kogunenud ühe korra ja arutanud, milliseid täiendavaid uuri­mistöid tuleb piirkonnas teha, teatas keskkonnaministeerium. Uuringutega loodetakse võimalikult täpselt kindlaks mää­rata karsti levikuala ja sügavus, täpsustada põhjavee vooluhulgad ja -suunad ning seos nii Tu­hala nõiakaevu kui ka Pirita ja Vääna jõega.

Uurimistööd on väga mahukad ja nende maksumus selgub lähteülesande koostamise käigus. Kui töörühm saab lähteülesande valmis, siis esitatakse selle täitmiseks vajaliku projekti ra­hastamise taotlus keskkonnainvesteeringute keskusele (KIK). Kui KIK on nõus rahastama, siis selgitatakse tööde teostaja riigihanke käigus. Kuni uurimistööde lõppemiseni on Nabala maardlas kaevandamislubade andmine välistatud.

Tänavu märtsis algatati internetis kampaania karstiala ja sellel asuva Tuhala nõiakaevu kaitseks. Karstialale kaevanduse loomise vastased viitavad Soome firmalt tellitud georadari mõõtmistulemustele. Need näitavad maa-aluste jõgede olemasolu ja kaevude kuivamise ohtu, kui kaevandamise käigus hakatakse maapõuest vett välja pumpama.

Piirkonna lubjakivivarudest on huvitatud kolm firmat: Paekivitoodete Tehase OÜ, AS Kiirkandur ja AS Riverito.

Tuhala looduskeskus on vastukaaluks teinud keskkonnaministeeriumile ettepaneku luua Kose, Kiili, Kohila ja Saku valla piiride ristumispaigas umbes 8000 hektari suuruse Nabala karstiala kaitseks Nabala maastikukaitseala.