Veebruaris saatis Narva-Jõesuu linn kuursaali erastajale OÜ-le Navesco, mille enamusosanik on Tiit Vähi kontrollitav Silmet Grupp, teate täitmata kohustuste kohta. Ühtlasi viitas linn võimalikule erastamistehingu tagasipööramisele. Nimelt on erastamisest möödunud kolme aasta jooksul OÜ Navesco linna sõnul täitnud oma lepingust tulenevaid investeerimiskohustusi vaid 2006. aastal.

Narva-Jõesuu linnapea Andres Noormäe sõnul on ka teisi objekte, kus kohustused on jäetud täitmata. „Ent kuursaal on linna üldtuntud esindushoone ja seepärast alustasime temast. Peagi jõuame ka tervisehalli ja teiste objektideni,” sõnas Noormägi. Ta ei välistanud erastamise tagasipööramist. „Pole võimatu ,et linn teeb ettepaneku leping katkestada,” sõnas linnapea.

2007. aastal pidi Navesco alustama säilinud kuursaali renoveerimist ja investeerima kümme miljonit krooni. Möödunud aastal pidi investeeringute maht ulatuma 19 miljonini ja selle tulemusel pidi maja juba avatud olema. Tegelikkus on aga see, et kui võrrelda kuursaali fassaadi fotosid 2005. ja 2009. aasta talvest, siis leiab neilt kolm erinevust – kolmele tühjale avale on ette pandud puidust luugid.

Detailplaneeringut pole

Viimases linnale esitatud investeeringute aruandes tõi Navesco põhjenduseks, et ei saa ehitustööde projekte koostada, kuna puudub detailplaneering. Küll loeb OÜ Navesco juhatuse liige Elar Eha firma plussiks, et linn algatas 2007. aastal kuursaali, Heleda pargi, Tumeda pargi ja lähiala detailplaneeringu. Need moodustavad koos kuursaaliga ajaloolise terviku.

„Paraku ei saa me eirata planeerimisseadust, mis keelab eraõiguslikul isikul olla detailplaneeringu koostamise tellija looduskaitse ja muinsuskaitse alla võetud maa-aladel,” põhjendas Elar Eha.

Linnapea Noormäe sõnul on põhjendused absurdsed. „Nad ei ole soovinudki detailplaneeringut teha. Linn on vastavad lepingud välja töötanud, kuid nendepoolne huvi puudub,” sõnas linnapea.

Samuti ei ole linnapea sõnul detailplaneeringu puudumine takistuseks olemasoleva hoone rekonstrueerimisel. „Kui tahetakse kompleks kohe kogu endisaegses mahus taastada, siis küll. Kuid selleks, et taastada olemasoleva hoone maht,  pole vaja mingit detailplaneeringut. On vaja vaid soovi ja on olemas ka muinsuskaitse eritingimused,” on Noormägi pahane.

Navesco on teisel seisukohal. Nimelt määratleb seadus planeeringut nõudva ehitamisena ka rekonstrueerimise, mille maksumus on suurem kui üks kolmandik samaväärse ehitise keskmisest ehitusmaksumusest.

„Kuursaali moodustavad praegu üksnes püstised seinad ja osaliselt hävinud katus, puuduvad kommunikatsioonid, vahelaed jms. Seega on kuursaali puhul selgelt tegemist ehitamisega,” selgitas Elar Eha. Lepingu tagasipööramisest Navesco kuulda ei taha. „Kuivõrd OÜ Navesco ei ole temast olenevatel põhjustel jätnud täitmata ühtegi tingimust, siis ei pea me ka võimalikuks arutada lepingu võimaliku lõpetamise asjaolude üle,” viitas Elar Eha.

Narva-Jõesuu linn müüs ajaloolise kuursaali hoone 2006. aastal enampakkumise võitnud OÜ-le Navesco, mille osanike ringis on 51%-lise osalusega AS Silmet Grupp. Selle aktsionäriks (56%) on OÜ Valga Group. Selle enamus­omanikud (57%) on omakorda Tiit Vähi ja tema poeg Ronald.

Narva-Jõesuu kuursaali erastamine

Nelja aasta

pikkune saaga

•• Linn otsustas kuursaali aprillis 2005 võõrandada, eritingimuseks olid muinsuskaitse nõudmised.

•• Võitjaks tunnistati OÜ Naves­co, kes pakkus ostuhinnaks kaks miljonit ja investeeringutena 50 miljonit krooni.

•• Müügileping sõlmiti veebruaris 2006, selles sätestati investeerimiskohustusena: 2006 – 1 miljon; 2007 – 10 miljonit; 2008 – 19 miljonit; 2009 – 5 miljonit; 2010 – 15 miljonit krooni.

•• 2007.  aasta lõpus seati objektile hüpoteek Narva-Jõesuu linna kasuks summas 1,4 miljonit krooni, garanteerimaks võimalikke tekkivaid nõudeid.

•• 2008. aastal pakuti Navescole katta suvehooaja alguseks kuursaali fassaad seda imiteeriva plakatiga, sest linn peab suvel oma 15. sünnipäeva. Plakatit ei paigaldatud.

•• 2008. aasta aprillis tegi linn ettekirjutuse ning nõudis territooriumi koristamist ja avade sulgemist. Territoorium koristati järg­mi­seks päevaks ja avad suleti peagi.

•• Suvel korraldas linn koristamata territooriumi hoolduse ja esitas selle eest arve Navescole. Viimati mainitu arvega ei nõustunud, viidates, et pole töid tellinud, ja väitis, et korralist hooldust teostab AS Silport Kinnisvara.