Halduskogu liikmed Mart Meri ja Rainer Vakra ning Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Nõmme linnaosa valitsus

Linnaosa valitsuse teatel olid toimuma pidanud koosoleku päevakorrapunktideks halduskogu komisjonidele esimeeste valimine, esindajate määramine Nõmme noortemaja ja Nõmme muusikakooli hoolekogusse ning arvamuse esitamine linnaosavanema kandidaadi kohta.

Paraku polnud koosolekut võimalik läbi viia, sest koosolekult puudusid nii halduskogu esimees kui halduskogu aseesimees. Üheksateistkümnest halduskogu liikmest ilmus kohale vaid kaks. Koosoleku toimumine oli liikmetele ette teada viis päeva, kuid enamik halduskogu liikmetest ei leidnud aega tänaseks kogunemiseks.

Halduskogu liikme Mart Mere hinnangul on harukordne, et Nõmme halduskogu istung ära jääb. “Halduskogu peaks praktilisi asju lahendama, pole põhjust tühja poliitilist retoorikat ajada,” sõnas Meri.

Eelmised neli aastat linnaosa juhtinud ning hetkel Nõmme linnaosa halduskogu liikme Rainer Vakra arvates tuleks tänase halduskogu suhtumise taga näha valitsuserakondade soovi tuua ka linnaosade halduskogudesse päevapoliitika.

„Viimased neli aastat on linnaosavalitsuse ja halduskogu vahel olnud konstruktiivne töökorraldus, kus esimesel kohal on Nõmme jaoks olulised küsimused. Tänane juhtum näitab ilmekalt, et uue halduskogu paljudele liikmetele on linnaosa arengu asemel olulisemad poliitilised mängud,“ lisas ta.