Marko Mumm

„Lõhe kohalike elanike ja teie vahel, mehed, läheb iga päevaga laiemaks,” ütles Rõuge vallavanem Kalvi Kõva lahingukoolis toimunud arutelul, kirjutab Võrumaa Teataja. „Me peame rahvale selgitama, mis toimub. Nad koguvad allkirju, sest on teadmatuses.”

Ühtlasi andis Kõva Hansonile üle vallaelanike märgukirja, milles viimased soovivad naabruses toimuva kohta täpsemaid selgitusi.

Võru metsaülem Agu Palo tuletas meelde, et juba 1993. aastal rajatud 36 hektari suurust Tsiatsungõlmaa harjutusala Juba küla tagustes metsades pole kaitsevägi suutnud kümne aastaga kõigile nõuetele vastavaks alaks muuta. „Võetakse aga uusi territooriume, hakatakse raginaga tegema, aga jääb pooleli,” ütles Palo.

Keskkonnainspektsiooni Võru osakonna juhataja Endel Visnapuu sõnul on viimase kümne aasta jooksul seoses kaitseväe tegevusega olnud seitse kriminaalasja. Viimane neist puudutab tema sõnul Sännas toimunud metsaraiet ning metsa müüki, asjaolusid uurib kaitsepolitsei.

„Saime kokkuleppele Kuusalus, saame ka siin,” lausus kaitseminister Margus Hanson (pildil). Kuusalusse rajatakse keskpolügoon, mille planeeringuprotsess on samuti kohalikes inimestes vastuseisu tekitanud.

Hansoni sõnul hakkab Nursipalu polügoon kuuluma kaitseministeeriumi haldusalasse, kuid sellel kasvava metsa majandamine jääb RMK kätte. Maa on kirjas riigikaitsemaana ning selle metsamajanduslik tähtsus on teisene.

Hanson rõhutas, et ka polügoonil kehtivad seadused ning kuriteod keskkonna vastu on lubamatud.

Erinevalt Sänna baasist, mis on kinnine territoorium ja kuhu sissepääs on lubatud üksnes valitud ametnikele, suletakse Nursipalu 3100 hektari suurune harjutusväljak vaid siis, kui seal toimuvad õppused.

„Sinna ei tule mingit okastraati. Tulevad postid koos ohumärkidega,” kinnitas lahingukooli ülema ülesandeid täitev Tõnis Org.

Nursipalu harjutusvälja kaardi järgi on aktiivseid kasutusalasid kolm. Neist suurim jääb Võru—Valga maantee poolsesse osasse ning kaks väiksemat teisele poole Keretü sood Sõmerpalu kanti.