Eile avalikustatud mahukast OECD raportist sai Eesti kinnitust, et haridussüsteem on õigetel alustel või vähemasti seadnud sihid, mida peetakse rahvusvaheliselt väärikaks. Koolivõrgu korrastamine on õige, lisatagu vaid hoogu ja survet omavalitsustele. Riigi ja omavalitsuste vastutus hariduse tagamise eest peab saama selgemaks. Valmistutaksegi selleks, et põhihariduse korraldamine saab omavalitsuse ja gümnaasiumiharidus riigi ülesandeks. Ja nõnda edasi.

Ootamatu pole seegi, et OECD tõstab esile õpetajaameti maine probleemi. Välis-ekspertide 2013. aasta uuring näitas, et ainult umbes 14% Eesti põhikooliõpetajaid (need, kes tegelevad 7.–9. klassidega) tunneb, et ühiskonnas väärtustatakse õpetajaametit. 34 uuritud riigi keskmine näitaja oli aga umbes 30%.

Avalehele
85 Kommentaari
Loe veel: