----

"Teie pikk ja kirev teenistus on täis tõsiseid saavutusi," sõnas kaitseväe juhataja kohusetäitja kolonel Alar Laneman. "Paljude jaoks on Teo Krüüner ja õhuvägi sünonüümid."

Kaitseväe juhataja vabastas oma käskkirjaga kindralmajor Krüüneri lepingulisest teenistusest alates 23. juulist. Samal päeval vabastas president oma otsusega Krüüneri õhuväe ülema ametist.

Kindralmajori auastme andis president talle 21. juulil.

Tsernigovi õhuväe akadeemia cum laude lõpetanud Krüüner teenis aastatel 1966-1991 Nõukogude armees, seejärel erinevatel ametikohtadel õhuväes. Alates 1996. aastast teenis ta õhuväe ülema ametikohal. Krüünerit on autasustatud Kotkaristi III klassi teenetemärgi, kaitseväe teenetemärgi ja teiste teenetemärkidega.

Õhuväe ülema ülesandeid asub täitma õhuväe staabi ülem kapten Mart Vendla.