Foto: Ester Vaitmaa
Eesti Päevalehte nõustanud õigusteadlased hindasid seatud piiri selgelt liiga kõrgeks, ehkki võetud suund, et iga rikkumise puhul ei peaks kriminaaluurimise ressurssi kulutama, on üldjoontes õige. „Ma kipun arvama, et see piir on väga kõrgele pandud praegu. See võiks olla tunduvalt allpool,” hindas Tartu ülikooli õigusteaduskonna dekaan Jaan Ginter. „Kuna see teema haakub võimaliku mõjuvõimuga kauplemisega ja et eesmärk on sellised ohtlikke situatsioone vältida, siis ma usun, et see [piir] võiks umbes 1000 eurost alata. Teatav piir on kindlasti mõistlik, kuid 32 000 või 40 000 on ilmselgelt liiga kõrge.”

Ginter täiendas, et suurte, ka lubatud annetuste puhul tekib küsimus, kas annetamisel on lähtutud ühiskonna teenimise huvist. „3200 oleks juba piisavalt suur summa,” arvas TÜ kriminoloogia professor Jüri Saar. Ta juhtis tähelepanu, et piir võib keelatud annetuste uuri­mist takistada. „Panite tähele – need ei olnud küll faktilised tuvastamised –, kuidas näiteks Keskerakonna puhul rahapakid, mida laiali jagati, kui udune see oli, mis summadest jutt käis. Ja kuhu see võiks mahtuda, kui nüüd üritada olemasoleva informatsiooni põhjal mingit menetlust alustada.”

Avalehele
30 Kommentaari
Loe veel: