Kümmekond aastat aktiivsest poliitikast eemal seisnud Harald Tillemanni üllatas möödunud nädalal postkasti saabunud presidendi kutse tulla iseseisvumispäeval vastu võtma kõrget riiklikku autasu.

IV klassi Riigivapi ordeni vääriliseks tunnistatud Harald Tillemann (74) pälvis kõrge autasu tänu sellele, et oli Eesti taasiseseisvumise eest seisnud Eesti Kongressi idee üks algatajaid.

"Sain küll aru, et presidendi kutse võib olla seotud kümne aasta möödumisega Eesti Kongressi kokkukutsumisest, kuid kuna pärast seda tõmbusin poliitikast kõrvale, on meelespidamine väga meeldiv," ütles Tillemann, kes kohtub iseseisvuspäeval presidendiga silmast silma teist korda.

"1990-ndate alguses kohtusime Kirjanike Liidu majas, Meri pistis mulle käe pihku ja ütles oma nime," meenutas Tillemann kohtumist Meriga. "Surusin tema kätt ja ütlesin enda nime. Rohkem toona juttu ei rääkinud. Nüüd ootan taaskohtumist seda suurema innuga."

Tillemanni sõnul on see esimene riiklik tunnustus tema tegevusele, sest varem pole ta riiklikku autasu saanud. "Eesti NSV ajal sain küll tööveterani medali, aga seda ei maksa arvesse võtta," naljatas ta. "Et nüüd õnnestub riigivapi orden saada, tähendab, et ju siis riigimeestel midagi kripeldama jäi ning otsustasid mind meeles pidada."

Abikaasa Helmiga pensionipõlve pidav Tillemann oli 1980-ndate lõpus Eesti Kongressi kokkukutsumise mõtte algatajaid. 1982. aastal oli ta jäänud pensionile, kuid enda sõnul leidis, et saab midagi Eesti taasiseseisvumiseks ära teha.

"Kui nägin, et on võimalik hakata selles suunas midagi liigutama, otsustasin hakata seda tegema," rääkis Tillemann. "Mulle oli selge, et rahvusriiki ei saa taastada õigusliku järjepidevuseta ning propageerisin Eesti Kongressi vajalikkust iseseisvumise saavutamisel."

Saatuse irooniana ei pääsenud Eesti Kongressi üks loojatest ise kongressi liikmeks.

"Ma ei taotlenud Eesti Kongressi kokkukutsumise ajal kunagi juhtpositsiooni ega näinud otsest eesmärki poliitikasse minna," ütles Tillemann. "Nägin on oma suuremat ülesannet hoopis selles, et veenda noori inimesi õiges suunas töötama. Võib-olla ei vastanud need tulemused päris minu ootustele, kuid proovisin ideede andmisel teha kõik endast oleneva."

I klassi

Maarjamaa Rist

ROMAN HERZOG, Saksamaa president 94–99 – Saksamaa toetuse kindlustaja Eesti iseseisvuse taastamisel

MARGARETHA AF UGGLAS , Rootsi välisminister 1991–1994 – Rootsi Eesti-sõbraliku välispoliitika kujundamise eest

II klassi Maarjamaa Rist

ANDREAS MEYER-LANDRUT, Saksamaa presidendi kantselei ülem 89–94 – diskreetse ja efektiivse töö eest Eesti omariikluse taassünni ja arendamise heaks. Saksamaa toetus Eestile (nt 1993 Kopenhaageni EL tippkohtumisel) on suuresti Meyer-Landruti teene

III klassi Maarjamaa Rist

IHSAN DOGRAMACI,

Türgi õpetlane – Eesti-Türgi koostöö edendaja, filantroop ja õpetlane, Bilkenti eraülikooli asutaja

VELI OLAVI KLAMI, Eesti–Soome muusikakontaktide vahendaja – teened eesti muusika, dirigentide ja interpreetide tutvustamise eest välismaal, ennekõike Soome Vabariigis

RAUNI UOLEVI SYLVESTER LASSANDER,

Eesti–Soome muusikakontaktide vahendaja – Eesti-Soome muusikakontaktide edendamise eest

FRANÇOIS LOEB, Shveitsi majandustegelane – Eesti ja Shveitsi poliitiliste ja majandussuhete taasalgatamise ja edendamise eest

IV klassi

Maarjamaa Rist

BURCHARD JOHANN FRIEDRICH LIEBERG, Saksamaa kirikutegelane – materiaalse abi lähetamise organiseerimise ja koordineerimise eest Eesti kirikutele

NORBERT RIEDL, Eesti–Austria kultuurisuhete arendaja – Eesti ja Austria kultuurisuhete algatamise ja edendamise eest, Eesti kultuuri tutvustamise eest Austrias

GUSTAV VON ROSEN, Noarootsi pärandi edendaja Eestis – Noarootsi pärandi alalhoidja

ANNA ZhIGURE, Eesti–Läti kultuurisuhete arendaja – teenete eest Eesti ja Läti kultuurisidemete edendamisel

HORST SCHUBERT, Eesti heliloomingu vahendaja – Eesti muusikakultuuri propageerimise eest Saksamaal

TEITUR THORDARSON, jalgpallitreener – teenete eest eesti jalgpalli edendamisel

KASTURI LAL VIG, Eesti aupeakonsul Indias – Eesti ja India suhete arendamise eest

II klassi

Riigivapp

TÕNU KALJUSTE, koorijuht, Eesti rahvusvahelise maine kujundaja maailmas – teened Eesti koorimuusika edendamisel

ENDEL LIPPMAA, teadlane, lähiajaloo talletaja – teened Eesti omariikluse taastamisel

REIN TAAGEPERA, teadlane, lähiajaloo talletaja – Eesti kodanike registreerimise idee algatamise eest

III klassi

Riigivapp

RAIMUND HAGELBERG, Silmapaistev majandusteadlane ja õppejõud – rahanduse ja krediidi eriala rajaja Tartu Ülikoolis. Eesti rahareformi ja rahapoliitika üks ideolooge, rahandusalaste teadusuuringute organiseerija ja läbiviija, Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige

ARVO NIITENBERG, suursaadik, energeetik – teenete eest Eesti riikluse arendamisel

ENDEL RATAS, vabadusvõitleja – üks Balti Apelli koostajaid

VELLO SALUM, vabadusvõitleja, pastor – Teenete eest Pilistvere kandi kultuuripärandi alalhoidmisel ja kultuurielu edendamisel

EERIK-JUHAN TRUUVÄLI, õigusteadlane, riigiametnik – teenete eest omariikluse taastamisel

IV klassi

Riigivapp

JAAK AAVIKSOO, füüsik, Tartu Ülikooli rektor – Tõhus tegevus TÜ ümberkorraldamisel ülikooli teadus- ja arendustegevuse juhina ning eelarvekomisjoni esimehena, tõhus panus ülikooliseaduse, TÜ seaduse ja põhikirja loomisesse

HEIKI AHONEN, vabadusvõitleja – Eesti rahvusliku sõltumatuse idee kandja, lähiajaloo uurimise korraldaja. Kristler-Ritso Eesti Sihtasutuse juhatuse esimees

TOOMAS HAUG, kirjandusloolane – panus Eesti taasiseseisvumisse Eesti Komitee pressiesindaja ja Eesti Kongressi aktiivse liikmena

MATI KIIREND, vabadusvõitleja – Eesti Demokraatliku Liikumise liider, Molotov-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupi initsiaatoreid

GUSTAV MAARAND, pastor – 1951. a peitis ja säilitas Vabadussõjas langenud sõdurite mälestussamba

IVAR PALJAK, insener, Eesti Vabariigi järjekestvuse hoidja – teenete eest Eesti Vabariigi järjepidevuse alalhoidmisel

ARVO PESTI, vabadusvõitleja – Eesti rahvusliku sõltumatuse idee kandja, lähiajaloo uurija

KULLE RAIG, Eesti esinduse taastaja Soomes, kultuurisuhete kandja – Eesti-Soome kultuurisuhete edendamise eest

HARALD TILLEMANN, vabadusvõitleja – Eesti Kongressi initsiaatoreid

V klassi

Riigivapp

ALBERT MIILMAA, eestluse hoidja Inglismaal – eestluse alalhoidmise eest Suurbritannias

II klassi

Valgetäht

JÜRI ARRAK, maalikunstnik – Oma kunstiloominguga oluliselt rikastanud Eesti kultuuripilti, loonud isikupärase stiiliga kompositsioone, portreemaale, k.a. monumentaalseid altarimaale jpm

HARALD RAJAMETS, tõlkija, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja – maailmakultuuri tippteoste vahendamise eest eesti keelde; sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

JÜRI RAIDLA, vandeadvokaat – teenete eest Eesti riikluse arendamisel

JÜRI RÄTSEP, kohtunik – teenete eest Eesti iseseisvuse taastamisel ja Eesti jurisprudentsi edendamisel

OLEV SUBBI, kunstnik – eesti maalikunsti traditsioonide hoidmise ja arendamise eest

ENDEL TULVING, psühholoog, Eesti teadustraditsioonide hoidja Kanadas – rahvusvaheliselt tunnustatud teadussaavutuste eest, Eesti teaduse tutvustamise eest maailmas

ERKKI-SVEN TÜÜR, helilooja, muusik – saavutuste eest heliloomingu alal

III klassi

Valgetäht

ARVI ALTMÄE, pedagoog, kodukaunistamise edendaja, Eesti Vabariigi järjekestvuse hoidja – Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi direktor al. 83, 92. aastast kuni tänaseni Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor, 93. aastast Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees. 90 valiti Eesti Kongressi valimiste peakomisjoni esimeheks, 99. Eesti Kodukaunistamise Ühenduse esimees. Andnud kaaluka panuse EV taasiseseisvumisse ja kõrghariduse arengusse

KUNO ARENG, koorijuht – Dirigent ja pedagoog, paljude kooride asutaja, laulupeo üldjuht, tunnustatud koorimuusika asjatundja, rahvusvaheliste zhüriide liige

KRISTA ARU, ajakirjandusloolane – teened Eesti ajakirjandusloo uurija ja propageerijana ning Eesti kirjandusmuuseumi arendajana

HELLAR GRABBI, Eesti Vabariigi järjekestvuse hoidja – Suur panus eesti kirjanduse ja kultuuri alal, nii paguluses kui pärast taasiseseisvumist. Tõlkinud ja toimetanud eesti kirjandust, kauaaegne Mana toimetaja. Juhtivalt tegev poliitiliste liikumiste Eesti Kodanike Liit ja Parem Eesti loomisel

ENDEL HEINLEHT, loodushoidja – töö eest metsanduse arendamisel ja loodushoiul ning metsatulekahjude kustutamisel ülesnäidatud mehisuse eest

RUTT HINRIKUS, kirjandusloolane, lähiajaloo koguja– teened Eesti elulugude kogumisel ning väljaandmisel

KALLE KASEMAA, usuteadlane, pastor, orientalist – akadeemilise usuteadusliku kõrghariduse järjepidevuse hoidja. Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamise initsiaatoreid. Teaduslikult kommenteeritud tõlgete autor semiidi, heebrea ja kreeka keelest, Vana Testamendi tõlkija

ARVO KRUUSEMENT, filmilooja – On oluliselt rikastanud Eesti kultuurimaastikku, teened Oskar Lutsu pärandi ekraniseerimisel

KAIE KÕRB, balletikunstnik – panuse eest Eesti balletikunsti arendamisel, tantsuhariduse edendamise eest

LEMBIT LAURI, ajakirjanik, lähiajaloo koguja –

Eesti lähiajaloo jäädvustamise eest

VIIVI LUIK, luuletaja ja prosaist, üks enamtõlgitud eesti kirjanikke – Eesti tutvustamise eest maailmas

HELJU MIKKEL, rahvatantsu edendaja – teenete eest eesti rahvatantsu edendamisel, tantsupidude korraldamise eest

MIHKEL MUTT, kirjanik – teenete eest kaasaegse proosakirjanduse arendamisel, kultuuriajakirjanduse alalhoimise eest

ELMO NÜGANEN, näitleja, lavastaja, teatrijuht – teenete eest teatrikunsti vallas, Tallinna Linnateatri ülesehitamise eest

SIRJE OLESK, kirjandusloolane – teenete eest Eesti kirjandusteaduse edendamisel

MATTI PÄTS, riigiametnik – teenete eest patendinduse alal, Eesti riiklike sümbolite kaitsmise eest rahvusvahelisel tasandil

AARE REENUMÄGI, õigusteadlane, riigiametnik, teenete eest Eesti õigusloome edendamisel

KAJA TAEL, riigiametnik – vastutustundliku teenistuse eest, teenete Eesti Vabariigi välispoliitika koordineerimisel

ÜLO TEDRE, rahvaluuleteadlane – teenete eest eesti kirjandusteaduse edendamisel

MATI UNT, kirjanik, lavastaja – Eesti kaasaegse kultuuri edendamise eest

ARVO VALLIKIVI (VALTON), kirjanik – eestluse idee kandja loomingus ja poliitilises tegevuses

TÕNU VIIK, loodusteadlane – Eesti loodus- ja täppisteadusliku mõtte arendamise eest

AARNE VINKEL, kirjandusteadlane – Eesti kirjandusloo teenekas uurija

IV klassi

Valgetäht

OTTO AMER, õpetaja – Kadrina Keskkooli direktor al. 1963. Integreeritud koolitüübi ellurakendaja. Eesti Koolijuhtide Ühenduse asutajaliige

ANN AUDOVA, kunstnik – ""Pallase"" maalikoolkonna silmapaistev esindaja, oma kauaaegses loomingulises tegevuses ei allunud nõukogude ideoloogilisele survele ning säilitas kordumatu ja sõltumatu stiili – ka 40.-50. aastatel

SIGRID HAAGE, riigiametnik – Laitmatu teenistus riigiametnikuna, teened Vabariigi Presidendi Kantselei ülesehitamisel ja töö korraldamisel alates selle institutsiooni taastamisest 1992

EDGAR AUGUST HEINSOO, humanitaarabi vahendaja, pastor – Eesti Punase Risti esindajana vahendas 1946 USA abi Saksamaal elavatele eesti põgenikele

MALL HELLAM, avatud ühiskonna edendaja – Kodanikuühiskonna kujunemisele ja kolmanda sektori arengule kaasaaitamise eest

JÜRI LEESMENT, laulusõnade looja – panuse eest omariikluse taastamisele loomingu kaudu

IVO LINNA, laulja – panuse eest Eesti muusikakultuuri arendamisel

REIN MARAN, filmilooja, loodushoidja – pikaajalise tegevuse eest loodusfilmide loomisel, Eesti looduse populariseerimise eest

RUTH MIROV, rahvaluuleteadlane – teenete eest kirjandusteaduse alal

ENDEL NIRK, kirjandusteadlane – teenete eest kirjandusloo alal

UDO PETERSOO, Eesti Vabariigi järjekestvuse hoidja, piiskop – Eesti Vabariigi ja Eesti kiriku järjepidevuse kaitsmise ja hoidmise eest

INGE UNT, pedagoogikateadlane – teenete eest Eesti pedagoogikateaduse edendamisel

V klassi

Valgetäht

TAAVI ESKO, õpetaja – Töötanud muusikaõpetaja ja koorijuhina Kuusalus 26 aastat. Kooli laste- ja segakoori ning Kolga segakoori dirigent, Harjumaa laulupäevade koolikooride üldjuht, üleriigilise koolinoorte segakoori asutaja ja peadirigent

MANIVALDE JÕGI, õpetaja – Lümanda põhikooli kauaaegne kehalise kasvatuse õpetaja, aktiivne kodu-uurija, kohalike ja maakondlike spordi- ja kultuuriürituste eestvedaja, Saaremaa folkolooripreemia 1995, Merekultuuriseltsi preemia 1999

RAFAEL KINDSIGO, õpetaja, seltsielu edendaja – Räpina kandi kulutuuripärandi säilitamise eest, juhendanud kohalikku rahvapilliorkestrit, kapelli, naisansamblit ja näiteringi, lavastanud 4 näitemängu

LILIAN-ASTRID KIVI, pedagoogikateadlane – õpetajate täiendkoolituse edendamise eest

HILJA KUKK, bibliograaf, arhivaar ja tõlkija. Eesti Vabariigi järjepidevuse hoidja

LEMBIT KÄND, riigikontrolli ametnik – kohusetundliku teenistuse eest Riigikontrollis

KAAREL KÜBAR, erusportlane – maailmatasemel sportlike saavutuste eest (Argentiina Karika võitja 1937)

TIIT LEITO, loodushoidja – pikaajaline ja tulemusrikas tegevus Eesti looduse teadvustamisel rahvuskultuuri osana

JAAN LIIV, põllumees – Eesti põllumajandusteaduse edendamise eest

HELVE RATNIK, jurist, maakonna-ametnik – kohusetundliku teenistuse eest Järva maasekretärina

LINDA RAUS, rahvatantsujuht – teenete eest rahvatantsupärandi alalhoidmisel, rahvatantsupidude juhtimise eest

TIIU-ANN SALASOO, õpetaja, eestluse hoidja Austraalias – eesti keele õpetamise edendamise eest Austraalias, eesti keele õpiku"""Estonian for Beginners"" väljaandmise eest, 1998. ja 1999. a kirjandivõistluse algatamise eest

LEMBIT TEPP, rahvaloendaja, lähiajaloo talletaja – Eesti rahvaloenduste andmestiku säilitamise eest

OLAV VALLIMÄE, õpetaja, omavalitsustegelane – kauaaegse kohusetundliku pedagoogilise tegevuse eest, vastutustundliku omavalitsusteenistuse eest

Valgetähe

medal

ELSA BRÜCK, arhivaar – Pikaajaline (üle 47 aasta) kohusetruu töö Eesti Ajalooarhiivis. Kirjeldanud ja korrastanud arhivaale, sealhulgas teadlaste isikuarhiive, koostanud metoodilisi juhendeid, avaldanud teaduslikke artikleid, mille aluseks on olnud suuremahuline uurimistöö

EDGAR MARTEN, õpetaja – kauaaegse viljaka tegevuse eest eesti keele õpetamisel

SVEN SALIN, rannarootsi kultuuri edendaja – teenete eest eestirootslaste pärandi alalhoidmisel

ANTS TOMP, õpetaja – teenete eest kohaliku spordi- ja kultuurielu arendamisel, pedagoog

HEINO TONSIVER, linnaametnik – vastutustundliku omavalitsusteenistuse eest

ELEM TREIER, kirjandusloolane – E.Vilde ja A.H.Tammsaare pärandi uurimise ja tutvustamise eesti keele ja kirjanduse edendamise, A. H. Tammsaare memoriaalmuuseumi asutamise eest

I klassi Eesti Punane Rist

ARGO KÕVAMEES, arst – Eesti raviasutuste toetamise eest

II klassi Eesti Punane Rist

HANS IMANEN, veredoonor – andnud verd 146 korral

AILI KOGERMAN, eakate hoolekandja – kaasaegse vanuripoliitika kujundaja

ELSE VON SAMSON-HIMMELSTJERNA, humanitaarabi vahendaja Saksamaalt – teenete eest humanitaarabi korraldamisel Eestisse

III klassi Eesti Punane Rist

ANNE-MARIE MATHILDE HELENA DE GEER AF FINSPŠNG, humanitaarabi vahendaja Rootsist – Eesti sotsiaalasutuste toetamise, Eesti lastekodude ja raviasutuste lastegruppide Rootsis vastuvõtmise korraldamise eest. Valiti tänu oma tegevusele Eestis, Lätis ja Leedus Rootsi Aasta Naiseks 1998

LII JANNUS-PRULJAN, arst – teenete eest tuberkuloosivastase võitluse edendamisel

HUBERT-VIKTOR KAHN, arst – teened Eesti töötervishoiu edendamisel

MERIKE MARTINSON, arst – Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Haiglate Liidu loomise initsiaator

ARNOLD PAROLL, arst – elutöö eest Hiiumaa haigla kirurgina

HORST SKOPP, humanitaarabi vahendaja Saksamaalt – teenete eest humanitaarabi vahendamisel

HÄRM VILLIAM SOOPÕLD, arst – kohusetundliku innovaatilise tegevuse eest günekoloogia alal

MATTI-KAAREL SÕMERMAA, päästetöötaja – kohusetundliku tegevuse eest tuletõrje- ja päästetööde korraldamisel ning juhtimisel, isikliku vapruse eest

RANDO TRUVE, arst – teenete eest Eesti arstiteaduse arendamisel

REIN UBA, veredoonor – andnud verd 124 korral

IV klassi Eesti Punane Rist

HEINO EERME, laste hoolekandja – 1993. a-st Viiratsi lastekodu direktor, alustas esimesena Eestis peresüsteemi rajamist. Lastekodu on üks paremaid vabariigis. Eesti Laste Hoolekandeasutuste Juhtide Ühenduse esimees

HELE KALJUVEE, eakate hoolekandja – teened Eesti pensionialase seadusandluse arendamisel

REIN METSVAHI, veredoonor – andnud verd 112 korral

MARINA MÄGI, laste hoolekandja – eduka haridus- ja sotsiaaltöö eest Otepääl, lastead-taastusravikeskuse ""Võrukael"" ja Otepää Päevakeskus-hooldekodu rajamise initsiaator

KUIDO NÕMME, tuletõrjuja – Teenete eest vabatahtliku tuletõrjeorganisatsiooni ülesehitamisel ja arendamisel ning tuletõrjepropagandas

ESTER PUUSEPP, meditsiiniõde – teenete eest Eesti meditsiiniõdede väljaõppe ja organiseerimise korraldamisel

KARLI SASSI, päästetöötaja – teenete eest Tallinna tuletõrje- ja päästeteenistuse arendamisel, aktiivne tegevus kodanikukaitse alal

V klassi Eesti Punane Rist

AIN KARAFIN, päästetöötaja – teened Eesti päästesüsteemide loomisel ja väljaarendamisel, päästealases seadusloomes ning päästeasutuste järelevalvestruktuuride juhtimisel

MATI LUHAMÄGI, veredoonor – andnud verd 100 korral

VALVE MÄESALU, veredoonor – andnud verd 100 korral

AIVAR NAUDI, päästetöötaja – teenete eest Läänemaa päästeteenistuse ülesehitamisel ja arendamisel ning päästekooli reorganiseerimisel

Eesti Punase Risti medal

SILVER PARTS, elupäästja – vapruse eest tulekahjuohvri päästmisel

II klassi

Kotkarist

MICHAEL HESSELHOLT CLEMMESEN, Balti Kaitsekolledzhi ülem – Eesti-Taani sõjalise koostöö arendamise, Balti Kaitsekolledzhi rajamisele kaasaaitamise ja Eesti Kaitsejõudude arengu toetamise eest

ANTS LAANEOTS, sõjaväelane – Eesti kaitseväe taasloomisele ja selle rahvusvahelise maine tõstmisele kaasaaitamise eest

III klassi

Kotkarist

GEORG VON ERLACH, Shveitsi sõjaväeatashee Eestis 94–98 – Aktiivse kaasaaitamise eest Shveitsi-Eesti sõjaliste sidemete arendamisel, korraldanud varustuse saatmist Eesti kaitsejõududele

PETER HENRIK HENDRIKSON, Ameerika Ühendriikide sõjaväeatashee Eestis 96–2000 – Ameerika Ühendriikide sõjaväeatashee, kaptenleitnant. Ameerika Ühendriikide ja Eesti sõjalise koostöö edendamise eest

KJELD G. H. HILLINGSJØ, Taani sõjaväelane, nõustaja – nõunik Eesti julgeoleku ja NATOga seotud küsimustes, Eesti, Läti ja Leedu julgeoleku teema pideva ülevalhoidmise eest Taani ajakirjanduses

YRJÖ ARTTURI HONKANEN, esimene Soome sõjaväeatashee Eestis 92-95 – teened Eesti kaitseväe ülesehitamisel

TEO KRÜÜNER, sõjaväelane – Eesti Õhuväe taasloomise ja väljaarendamise eest

JENS CHRISTIAN LUND, Taani sõjaväelane, nõustaja – kolonel, kaitseringkonna ja Taani printsi ihukaardiväerügemendi ülem, Eesti kaitseväelaste väljaõppe juhendaja. Eesti julgeoleku, kaitsevõime ning rahvusvahelise prestiizhi edendaja

OSKAR MARK, sõjaväelane – kaitsejõudude Peastaabi operatiivosakonna eduka juhtimise ja kogu kaitseväe operatiivtöö tulemusliku korraldamise ja väljaarendamise eest

ALBERT SAAR, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

IV klassi

Kotkarist

SEPPO KAARLO ILMARI HAARIO, Eesti ohvitseride koolitaja Soomes – Eesti ohvitseride koolitamine Soomes

ARNOLD LEETSAR, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja (metsavend)

PENTTI JOHANNES LEHTIMÄKI, Eesti ohvitseride koolitamise korraldaja Soomes

JUSSI TAPANI ANTON SARESSALO, Eesti ohvitseride koolitaja Soomes – teenete eest Eesti ohvitseride koolitamisel

SEPPO TAPIO TANSKANEN, Eesti ohvitseride koolitaja Soomes – teenete eest Eesti ohvitseride koolitamisel Soomes

ANTS TEETSOV, riigiametnik – teenete eest Eesti kaitseväe rahvusvaheliste suhete loomisel, koostöö korraldamise eest Eestisse akrediteeritud sõjaväeatasheedega

V klassi

Kotkarist

ELRET EPNER, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja, osalenud aktiivselt "soomepoiste" liikumises

VAIDO HALLIKÜLA, sõjaväelane – Relvastuse täiustamise, moderniseerimise ja relvastusalase dokumentatsiooni väljatöötamise ning selle juurutamise eest

LEONHARD HEINLA, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

LEMBIT KADALIPP, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja, metsavend

KONSTANTIN KAJA, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja. A-st Eesti Sõjameeste Järva Ühingu esimees

ERIKA KASK, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

AIVAR LÕHMUS, piirivalveametnik – eeskujuliku teenistuse eest, teenete eest Eesti piirivalve side- ja seiresüsteemide rajamisel, kaasaegse materiaal-tehnilise baasi loomisel ning töölerakendamisel

EERIK MURUSALU, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja, ""soomepoiss""

GUIDO MUTTIKAS, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja, ""soomepoiss""

MATI POKKINEN, piirivalveametnik – kohusetundliku teenistuse eest piirivalves, teenete eest Peipsi piirilõigu valvesüsteemi rajamisel ja efektiivsel tegutsemisel, eduka päästeoperatsioonide juhtimise eest

AUGUST RUBEN, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja, metsavend

HILJA SARAPUU, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja, osales metsavendade võitluses

ARVI SILLAM, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja, ""soomepoiss""

KARL-RICHARD SIREL, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja, Võru Sõjameeste Ühingu rajaja ja esimees

OLAV SÖÖT, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja (metsavend)

FELIKS TIPNER, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja, metsavend

AGO VALLAS, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja (""soomepoiss""), rahvaloendaja, töid ajaloo ja statistika vallast

HARALD VANAMÖLDER, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja, metsavend

PEETER VÕRK, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja, ""soomepoiss"" ja metsavend

Kotkaristi

kuldrist

RAIGO HAABU, politseiametnik – Teened Eesti põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse kaitsel, aktiivne osalemine seadusloomes, politseiametnike väljaõpetamisel ning rahvusvahelises koostöös

TOIVO KAMENIK, politseiametnik – sõja- ja inimsusevastaste kuritegude kohtueelse uurimise korraldamise ja Kaitsepolitseiameti infosüsteemide arendamise eest

ANTS KIVISELG, piirivalveametnik – teenete eest Eesti piirivalve ülesehitamisel, piirivalve personalipoliitika alal ning välja- ja täiendõppe korraldamisel

JAAN KOIDUARU, vabadusvõitleja – 1946. a päästis Vabadussõjas langenud õppesõdurite mälestustahvli ja säilitas selle okupatsiooni lõpuni

AIMAR KÖSS, piirivalveametnik – Eesti piirivalve infosüsteemide loomise ja arendamise eest, seaduserikkumiste ennetamise, tuvastamise ja ärahoidmise eest piiril

ELMAR MAASIK, koduloolane – pikaajalise koduloolise, kultuuriloolise ja museoloogilise tegevuse eest

SVEN-HARRY RAABE, kaitseliitlane – teenete eest Kaitseliidu taasloomisel ja Kaitseliidu Tallinna Maleva Lääne Malevkonna pikaajalise ja eduka juhtimise eest

VOLDEMAR TOKMAN, päästetöötaja – teenete eest Eesti päästeteenistuse arendamisel

Kotkaristi hõberist

ENN KUUSIK, politseiametnik – laitmatu teenistuse eest õiguskorra kaitsel ja kuritegude avastamisel, oskuste ja kogemuste edasiandmisel noortele kolleegidele

VAHUR METSATALU, politseiametnik – koostöö edendamise eest teiste riikide politseiasutustega, tulemusrikka tegevuse eest korrakaitse profülaktika valdkonnas

KNUT MITT, piirivalveametnik – eeskujuliku teenistuse eest piirivalves, suurima Eesti piirivalvelaeva meeskonna ettevalmistamise ja juhtimise eest, merepäästeoperatsioonide eduka läbiviimise eest

RAIVO PALU, politseiametnik – teenete eest Eesti politseistruktuuride käivitamisel, tulemusliku tegevuse eest riigi sisekorra kindlustamisel, politsei ajalooliste traditsioonide taaselustamisel ning noorte politseiametnike juhendamisel ja suunamisel

KALJU RAMMU, politseiametnik – eeskujuliku politseiteenistuse eest