Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on volikogu istungid avalikud, kuid volikogu võib kuulutada mõne küsimuse arutelu kinniseks. Seda võimalust kavatseb Tallinn nüüd ka kasutada.

Volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmer selles liigseid piiranguid ja ohtu volikogu töö avalikkusele ei näe. „Eelnõu taust on selles, et osa volikogu tööst puudutab isikuandmeid – kui seal otsustatakse näiteks korterite üürileandmist, siis nende inimeste isikukoodid ja nimed peaks olema mitteavalikud,“ selgitas Holsmer.

Seevastu näeb ta puudusi teises volikogu tööd ees ootavas muudatuses, kuna peab aastatatetaguste stenogrammide ümbertrükkimist ja raamatuna avaldamist mõttetuks.

„See, mida teha plaanitakse on erakordselt ebamõistlik mõte - tahetakse kõik volikogu istungite salvestused ümber kirjutada ja alates 2001. aastast välja anda. Selleks tuleb inimesi palgata ja see ei ole odav lõbu,“ rääkis Holsmer ja lisas, et kui vanu audiosalvestisi üldse ümber trükkida, siis oleks mõistlik need avalikustada elektrooniliselt. See ongi plaanis uute istungite puhul, mille stenogrammid avalikustatakse linna veebilehel ja hiljem ka aastaraamatus.

Linnavolikogu saab päevakorrapunkti arutelu kuulutada kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud. Selle päevakorrapunkti stenogramm ei ilmu ei veebilehel ega aastaraamatus, kuid seda saab  linnavolikogu esimehe loal lugeda linnavolikogu kantseleis.