Paet märkis sõnavõtus hariduse ja tervishoiu teemalisel ümarlaual, et Eesti on  järjekindlalt suurendanud arengukoostöö rahastamist nii rahvusvaheliste abiorganisatsioonide kaudu kui kahepoolsetes projektides, teatas välisministeerium.

„Eesti on viimastel aastatel jõudsalt kasvatanud oma rolli rahvusvahelises arengukoostöös,” ütles Paet.

Ta tõi esile haridusele suunatud Eesti arengukoostöö projekte Afganistanis, Gruusias, Moldovas ja Ukrainas. Samuti nimetas Paet stipendiumite andmist Eesti kõrgkoolides õppimiseks soome-ugri päritolu ja teistele tudengitele.

Välisminister Paeti sõnul on hariduse kättesaadavuse parandamine üks Eesti arengukoostöö peaeesmärke. „Põhihariduse ja tervishoiu tagamine on tulevikku suunatud investeering, eriti tuleb arenguriikides tähelepanu pöörata tütarlastele hariduse andmisele. Haridusel ja teadustegevusel on vääramatu roll riikide arengu kindlustamisel,” rõhutas välisminister Paet oma sõnavõtus.

Paet avaldas ühtlasi muret tervishoiualase olukorra pärast maailmas. „Kahjuks tuleb jätkuvalt tunnistada, et aeglasemad edusammud tervishoiuvaldkonnas on just neis maailma riikides, kus HIV viiruse ja AIDSi leviku tase on kõrgeimad, aga ka konfliktidest haaratud piirkondades,” ütles Paet, nentides, et ÜRO aastatuhande arengueesmärke ei ole võimalik saavutada adekvaatsete investeeringuteta tervishoiusüsteemide ja haiglate arendamisesse. 

ÜRO aastatuhande arengueesmärkide tippkohtumisel osalesid  lisaks riigipeadele ja rahvusvaheliste organisatsioonide juhtidele ka rokkstaarid Bono ja Bob Geldof, Hollandi kroonprints Willem-Alexander, professor Jeffrey Sachs ning filantroop Bill Gates.

Arengukoostöö kui välispoliitika ühe valdkonnaga on Eesti tegelenud alates 1998. aastast. Arengu- ja humanitaarabivahendite maht välisministeeriumi  käesoleva aasta eelarves on 60 miljonit krooni. Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi eesmärgid on paika pandud ja kirjeldatud Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavas aastateks 2006-2010.