Riina Müürsepp (s 1955) on lõpetanud Tartu Ülikooli geograafia erialal. Alates 2000. a novembrist on ta olnud Pärnu abilinnapea. Aastatel 1996-2000 oli ta Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor ja aastatel 1992-1996 Pärnu majanduskooli direktor.

Müürsepp valdab vene keelt kõrg-, saksa keelt kesk- ja inglise ning soome keelt algtasemel.

Ta on alates 2000. aastast Eesti Reformierakonna liige. Lisaks on ta SA Pärnu Haigla nõukogu liige, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži nõukogu liige, Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi nõukogu liige ja AS Pärnu Mudaravila nõukogu esimees. Aastal 1998 pälvis Müürsepp Pärnu Aasta Naise tiitli. Ta on autasustatud IV klassi Valgetähe ordeniga.

Siseministeeriumi teatel keskendus Müürsepp oma essees Pärnumaa visiooni kohta eelkõige inimesele, pöörates tähelepanu sellele, et pärnumaalastel oleks vähem probleeme hariduse, tööhõive, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas. Lisaks on ta välja toonud Pärnu linna ja teiste maakonna omavalitsuste suhete küsimuse: "Täna on justkui kaks maakonda: Pärnu linn ja teised omavalitsused. Üheks oluliseks töö põhimõtteks saaks olema maakonna kui terviku huvide kaitsmine. Pärnu linna ja teiste omavalitsuste suhted vajavad uut arengut. Olen arvamusel, et tugevate omavalitsuste arenedes maavalitsuse roll järk- järgult väheneb."

Tulenevalt valitsuskabineti nõupidamisel otsustatust tagastas peaminister oma resolutsiooniga regionaalministri ettepaneku nimetada Toomas Kivimägi Pärnu maavanemaks. Ühtlasi palus peaminister esitada valitsusele uus Pärnu maavanema kandidaat.

Regionaalminister esitab Riina Müürsepa kandidatuuri Pärnu maavanemaks nimetamiseks valitsusele pärast Pärnumaa Omavalitsuste Liidu arvamuse saamist.